Μπήκαμε ήδη στο κακοτράχαλο έδαφος της προεκλογικής περιόδου. Είναι γνωστό ότι η παρέμβαση στις εκλογές συνεπάγεται ένα υψηλό οικονομικό κόστος, που γίνεται επώδυνο ιδιαίτερα για μας που αρνούμαστε να πάρουμε κάθε κρατική επιχορήγηση.

Το προπαγανδιστικό υλικό, ο «Λαϊκός Δρόμος», η συντήρηση των γραφείων μας, τα αναγκαία ταξίδια στελεχών μας στις οργανώσεις μας, η έκδοση της Πορείας, οι νέες εκδόσεις μας υπάγονται και σχετίζονται με την «οικονομική βάση» του Μ-Λ ΚΚΕ. Έχουμε, ως τώρα, την πολιτική αίσθηση και βεβαιότητα ότι το κόμμα μας έχει «μέχρι κεραίας» ανταποκριθεί σ’ όλες τις υποχρεώσεις του και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά όσοι «παροικούν την Ιερουσαλήμ».

Ωστόσο, τα έξοδα ανεβαίνουν την ώρα που οι δυνατότητες των μελών του Μ-Λ ΚΚΕ, τα οποία είναι εργάτες, μισθωτοί, νέοι, άνεργοι, μικραίνουν. Τα αστικά και ρεβιζιονιστικά κόμματα μαζί με τα χρέη τους απομυζούν περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο, έχοντας ως οικονομική πλάτη ισχυρούς χρηματοδότες. Για μας, όπως και γι’ άλλες αριστερές οργανώσεις αποτελεί πολιτική τιμή που δεν παίρνουμε δεκάρα τσακιστή από το κράτος, άμεσα ή έμμεσα (π.χ. διαφημίσεις). Επιλέξαμε να στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις, όσο δύσκολο κι αν είναι, όποιο τίμημα κι αν έχει. Διότι μόνο έτσι μπορούμε να λέμε τα πράγματα με τ’ όνομά τους, να κρατάμε τον τίτλο του «Κ», να μιλάμε θαρρετά στις μάζες. Η οικονομική εξόρμηση που συνεχίζεται, αφορά τον κάθε σύντροφο/ισσα ξεχωριστά, και κάθε οργάνωση του κόμματός μας. Το σύνθημά μας «λίγα από πολλούς» σημαίνει ότι πρέπει να απευθυνθούμε με το κουπόνι στο χέρι, θαρρετά στον κόσμο της εργασίας και της αριστεράς, στη γειτονιά, στη διαδήλωση, στην απεργία, στις σχολές και τα σχολεία, με περηφάνεια και ταξική προσέγγιση. Oρισμένες φορές ριζώνει ένα πνεύμα μετάθεσης ευθυνών και  αναβλητικότητας, καθώς και υπερτίμησης των δυσκολιών, που εξασθενεί την πρωτόβουλη ενεργητικότητα, υπονομεύει τη γόνιμη φαντασία, στρεβλώνει την πρωτοτυπία. Κάθε μέλος του Μ-Λ ΚΚΕ οφείλει να «σκέφτεται συνολικά πώς να δρα στο χώρο του» και στη συγκεκριμένη περίπτωση να βρει δεκάδες τρόπους για ν’ ανταποκριθεί σ’ ένα σπουδαίο καθήκον που συνοψίζεται στο: Oικονομική αυτοδυναμία.

Είναι αλήθεια ότι τα μέλη του Μ-Λ ΚΚΕ, και αυτό είναι ιδιαίτερα γαλβανισμένο γνώρισμα, δε δείλιασαν σε καμία δυσκολία οικονομικής μορφής και αυτό καλούνται να πράξουν και στην επόμενη φάση.

Με το κουπόνι στο χέρι, με θάρρος ν’ απευθυνθούμε στις μάζες, με πρωτόβουλη διάθεση, ώστε στο τέλος αυτής της περιόδου  να κάνουμε έναν απολογισμό, που να συνοψίζεται στο «τα καταφέραμε». Κανένα εμπόδιο δεν πρέπει ν’ ανακόψει την προβολή των κομμουνιστικών θέσεών μας.

Να κάνουμε την οικονομική καμπάνια βήμα προώθησης των θέσεών μας και δρόμο ενίσχυσης της πολιτικής επιρροής μας.

Η οικονομική εξόρμηση είναι στην πραγματικότητα ένα πολιτικό ζήτημα και σαν τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.