Ο Λαϊκός Δρόμος στις γειτονιές

Ο Λαϊκός Δρόμος κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα σε περισσότερα από 1700 σημεία πώλησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω διαδραστικό χάρτη, αναζητώντας την πόλη σας και την ευρύτερη περιοχή γύρω από τη γειτονιά σας.

Οι τοποθεσίες πώλησης είναι σημειωμένες με το ειδικό εικονίδιο πάνω στο χάρτη.

Στην περίπτωση που έχει παραληφθεί κάποιο σημείο πώλησης το οποίο γνωρίζετε, ή εντοπίσατε κάποιο λάθος (πχ ανύπαρκτο σημείο) τότε παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας και ενημερώστε μας για το πιθανό πρόβλημα.

Τελυταία Φύλλα ΛΔ