Σύνθετη αναζήτηση

Μπορείτε να αναζητήσετε άρθρα. Αυτή τη στιγμή μπορείτε να αναζητήσετε με βάση τα εξής κριτήρια:

  • μία ή περισσότερες ενότητες (αν δεν επιλεγεί καμία ενότητα – κατηγορία τότε η αναζήτηση γίνεται ανάμεσα σε όλες)
  • ελεύθερο κείμενο (θα αναζητηθούν και λέξεις – κλειδιά)