Κοινός αγώνας των λαών Ελλάδας και Τουρκίας ενάντια στις ντόπιες
κυρίαρχες τάξεις, τον ιμπεριαλισμό, τον πόλεμο και τον εθνικισμό

Ανακοίνωση του Μ-Λ ΚΚΕ