Ξεπουλούν
αιγιαλό, λίμνες, ποτάμια

Φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει σύστημα τα… «δώρα» σε ντόπιο κεφάλαιο και ξένα συμφέροντα. Μετά τις φοροαπαλλαγές και τις… «διευκολύνσεις» σε βιομηχάνους και εφοπλιστές το τελευταίο διάστημα, σειρά είχε και η παραχώρηση αιγιαλών, λιμνών, ποταμιών στους μεγαλοεπιχειρηματίες.
Πρόκειται για το νομοσχέδιο με τίτλο «Ι. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, ΙΙ. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, ΙΙΙ. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις», το οποίο ψηφίστηκε στη Βουλή.
Σειρά ρυθμίσεων που εισάγονται αναμένεται να μετατρέψουν μεγάλο μέρος του φυσικού πλούτου της χώρας σε βορά επιχειρηματικών συμφερόντων, ένα πραγματικό «El Dorado», με μόνο σκοπό το κέρδος, αποκλείοντας παράλληλα τους πολίτες από το αυτονόητο και δημόσιο αγαθό της πρόσβασης.
Ενδεικτικά:

  • Δεν θίγονται τα δικαιώματα που απέκτησαν οι επιχειρηματίες στον «παλαιό αιγιαλό», δηλαδή σε εκτάσεις που δημιουργήθηκαν με επιχωματώσεις της θάλασσας κυρίως μέσω συμβάσεων παραχώρησης.
  • Πυθμένας και υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού που μαζί με τον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη και την παρόχθια ζώνη που ανήκαν στην ιδιοκτησία του κράτους, πλέον χαρακτηρίζονται «κοινόχρηστα στοιχεία».
  • Παραχωρείται σε επιχειρηματίες η χρήση αιγιαλού, παραλίας και άλλων «κοινόχρηστων πραγμάτων» για την κατασκευή έργων.
  • Προβλέπεται η δυνατότητα απευθείας παραχώρησης αιγιαλού, παραλίας κ.τ.λ. «στους ΟΤΑ α’ βαθμού και στις δημοτικές τους επιχειρήσεις, για «απλή χρήση», ακόμη και σε περιοχές NATURA! Μάλιστα, στη διάταξη αναφέρεται ρητά ότι «σε περίπτωση που ο παραχωρησιούχος είναι ΟΤΑ α’ βαθμού, είναι, κατ’ εξαίρεση, δυνατή η περαιτέρω παραχώρηση προς τρίτους, με αντάλλαγμα».
    .-Επιτρέπονται επιχειρηματικές δραστηριότητες για την εκτέλεση «συγκοινωνιών κάθε μορφής», εγκαταστάσεις σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και κάθε συνοδό έργο για την παραγωγή και διανομή του ηλεκτρικού ρεύματος.κλπ Επιτρέπεται ακόμα η παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, παραλίας, βραχονησίδων για να «εξυπηρετηθεί η διείσδυση των ΑΠΕ» κ.α.

★★★

«Περιβαλλοντικό έγκλημα»
Απέναντι σ’όλα αυτά εκδηλώνονται αποδοκιμασίες και κοινωνικές αντιδράσεις που καταγγέλουν το «περιβαλλοντικό έγκλημα».
Οι ενστάσεις εστιάζονται κυρίως γύρω από τις νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων στον αιγιαλό που θέτουν σε κίνδυνο περιβάλλον αλλά και ζωές (βλ. καταστροφή στο Μάτι).
Ακόμη, αντιδράσεις προκαλούνται και για τη δυνατότητα εκτέλεσης έργων έρευνας ενεργειακών αποθεμάτων (υδρογονάνθρακες κλπ), όχι μόνο στην παράκτια και παρόχθια ζώνη, αλλά και στο βυθό και το υπέδαφός του.
Η υποβάθμιση του αιγιαλού και οι παραμορφώσεις που αναμένεται να προκύψουν θα περιορίσουν την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στον αιγιαλό, θα καταργήσουν, στην ουσία, τη συνταγματικά κατοχυρωμένη κοινή χρήση του αιγιαλού και, έχοντας ως μοναδικό γνώμονα την εισπρακτική πολιτική, θα επιβραβεύσουν συλλήβδην και στο διηνεκές την παρανομία.

★★★

Η πολιτική που εφαρμόζει ο ΣΥΡΙΖΑ αποκαλύπτεται να είναι, ολοένα και περισσότερο με την πάροδο του χρόνου, το «Όλα για το κεφάλαιο» (ντόπιο και ξένο).
Παράλληλα, με τη μετακύληση των βαρών της κρίσης και των μνημονίων στον εργαζόμενο λαό, τη φοροληστεία, τις φοροελαφρύνσεις στη μεγαλοαστική τάξη, ακόμη και τις ιδιωτικοποιήσεις σε βασικά κοινωνικά αγαθά, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δε διστάζει τώρα να ξεπουλήσει στο μεγάλο ιδιωτικό κεφάλαιο και τις ακτές και τα ποτάμια και τις λίμνες.