Σε 24ωρη προειδοποιητική απεργία και συγκέντρωση στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο Σύνταγμα προχώρησαν οι εργαζόμενοι στη ΜΟΔ ΑΕ, που στελεχώνουν τις διαχειριστικές αρχές του ΕΣΠΑ, την Πέμπτη 25 Νοέμβρη.

Η απεργία έγινε σε στήριξη των εργαζομένων της Ειδικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία-Interreg η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Αφορμή αποτέλεσαν τα όσα αναφέρονται στο σχέδιο νόμου για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, σύμφωνα με το οποίο η υπηρεσία καταργείται ενώ ιδρύεται νέα, σε άγνωστη ακόμη τοποθεσία. Μάλιστα διακινείτο το σενάριο ότι αυτή θα γίνει στην Αθήνα χωρίς να υπάρξει καμία πρόβλεψη για το μέλλον των 65 εργαζομένων. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μόνο μια ακόμη υπηρεσία που μπορεί να τους απορροφήσει η οποία είναι ήδη στελεχωμένη.

Επίσης εγέρθησαν σημαντικά ζητήματα σχετικά με την υποβάθμιση της εργασιακής τους αξιοπρέπειας, αφού το υπουργείο υπονοούσε ότι αυτή η απόφαση πάρθηκε κατόπιν «αξιολόγησης» της υπηρεσίας και της απόδοσης των εργαζομένων χωρίς κανείς να γνωρίζει τα κριτήρια με τα οποία αξιολογήθηκαν.
Η απεργία ήταν καρπός κυρίως των πιέσεων που άσκησαν οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία, και της αλληλεγγύης που εκφράστηκε από τους υπολοίπους συναδέλφους τους. Στηρίχθηκε από τις παρατάξεις της μειοψηφίας του Συλλόγου Εργαζομένων στη ΜΟΔ (ΣΕΜΟΔ), μεταξύ τους και η Αγωνιστική Παρέμβαση Εργαζομένων ΜΟΔ (ΑΠΕ ΜΟΔ) στην οποία συμμετέχει η ΕΡΓΑΣ διατηρώντας, αυτή την περίοδο, την έδρα της στο ΔΣ.

Απένταντί τους στάθηκαν οι δυνάμεις της πλειοψηφούσας παράταξης στο ΔΣ στην οποία συνεργάζονται ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-Νέα Πορεία/Ενότητα, που έκαναν ό,τι μπορούσαν ακόμη και την τελευταία στιγμή να υπονομεύσουν την απεργία και να εκτονώσουν την αγωνιστικότητα των εργαζομένων. Μάλιστα η πρόεδρος του ΔΣ έφτασε στο έσχατο σημείο ξεπεσμού με το να απειλεί το τουριστικό πρακτορείο που έκλεισαν οι εργαζόμενοι της Θεσσαλονίκης, μετά από σύμφωνη γνώμη του ΔΣ κατά πλειοψηφία, ότι δεν θα εγκρίνει τη δαπάνη του λεωφορείου για τη μετακίνηση των εργαζομένων στη συγκέντρωση της Αθήνας.