Ο “Λαϊκός Δρόμος” με αφορμή την πραξικοπηματική παρέμβαση της κυβέρνησης της ΝΔ στη λειτουργία του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), ενός Οργανισμού με πολύχρονη κοινωνική προσφορά σε ένα πολύ ευαίσθητο τομέα, απευθύνθηκε σε εργαζόμενους των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ και τους ζήτησε να μιλήσουν για το σοβαρό πρόβλημα που δημιούργησε η κυβερνητική παρέμβαση στον Οργανισμό τους και τις αντιδράσεις που επακολούθησαν.

Οι εργαζόμενοι απάντησαν με προθυμία στο “Λαϊκό Δρόμο” και τους ευχαριστούμε, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της εφημερίδας μας και του Μ-Λ ΚΚΕ στον αγώνα που δίνουν.
Δημοσιεύουμε στη συνέχεια την κατατοπιστική συνέντευξη:

Λαϊκός Δρόμος: Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους η πρόσφατη ΠΝΠ της κυβέρνησης για το Κέντρο (ΚΕΘΕΑ) προκάλεσε την έντονη αντίδραση των εργαζομένων, των μελών και των οικογενειών τους και πλήθους κόσμου που γνωρίζει και εκτιμά το έργο του ΚΕΘΕΑ;

Για να καταλάβει κανείς την αντίδραση του κόσμου του ΚΕΘΕΑ θα πρέπει να γνωρίζει τι είναι το ΚΕΘΕΑ και τι προσφέρει στην κοινωνία.

Το ΚΕΘΕΑ είναι το μεγαλύτερο δίκτυο απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο υποστηρίζει 15.000 άτομα, ανθρώπους με πρόβλημα χρήσης ή εξάρτησης και τις οικογένειές τους. Το ΚΕΘΕΑ παρεμβαίνει στις πιάτσες, έχει προγράμματα στις φυλακές και θεραπευτικές μονάδες σε σχεδόν 30 πόλεις. Απευθύνεται σε ανθρώπους με πρόβλημα ναρκωτικών, αλκοόλ, τζόγου ή διαδικτύου. Όλες οι υπηρεσίες του προσφέρονται δωρεάν, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς διακρίσεις, με σεβασμό στο απόρρητο.

Το ΚΕΘΕΑ παράγει επίσης σημαντικό έργο στον τομέα της πρόληψης- ευαισθητοποίησης. Κάθε χρόνο πάνω από 20.000 άτομα, μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και άλλοι επαγγελματίες, συμμετέχουν σε αυτές τις παρεμβάσεις του ΚΕΘΕΑ. Είναι, επίσης, από τους βασικούς φορείς εκπαίδευσης επαγγελματιών και έρευνας στον τομέα των εξαρτήσεων στη χώρα μας.

Το ΚΕΘΕΑ έχει τη μορφή αυτοδιοικούμενου νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου υπό την εποπτεία του Υπ. Υγείας. Πυρήνας της αυτοδιοίκησής του είναι η εκλογή από τα κάτω, δηλ. από τη Γενική του Συνέλευση, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ, το οποίο είναι άμισθο. Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου οι λήπτες των υπηρεσιών, οι γονείς τους, οι εργαζόμενοι και τα παλαιότερα (επίτιμα) μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου που ως εθελοντές εκπροσωπούν την ευρύτερη κοινωνία. Αυτός ο συμμετοχικός τρόπος διοίκησης εφαρμόζεται από το 1987 με εξαιρετικά αποτελέσματα. Δίνει φωνή σε όλους όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία της απεξάρτησης, εξασφαλίζει τη διαφάνεια, τη συνέχεια και τη συνοχή του Οργανισμού.

Με την ΠΝΠ παύει η δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης να εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ, το οποίο θα είναι πλέον έμμισθο και θα διορίζεται από τον εκάστοτε Υπουργό. Η Πράξη υπονομεύει πλήρως το έργο του ΚΕΘΕΑ, αφού συγχρόνως καταργεί και προγενέστερες νομοθετικές διατάξεις, όπου περιγράφονται η αποστολή του, ο σκοπός του, οι πηγές της χρηματοδότησής του και η δυνατότητά του για ίδρυση νέων μονάδων!

Όλα αυτά έγιναν με απαράδεκτη μεθόδευση, εν μια νυκτί, χωρίς διάλογο, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, δηλαδή, με μια διαδικασία που ακολουθείται όταν υπάρχει επείγουσα και έκτακτη ανάγκη, όπως για παράδειγμα μετά από φυσικές καταστροφές. Είναι χαρακτηριστικό ότι με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου έχουν περάσει τα προηγούμενα χρόνια πολλές μνημονιακές επιταγές.

Είναι απαράδεκτο επίσης ότι στην ΠΝΠ η κυβέρνηση επικαλείται ως λόγο την «αποκατάσταση της χρηστής διοίκησης και δημοσιονομικής διαχείρισης». Όταν είναι γνωστό ότι το ΚΕΘΕΑ, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, ποτέ δεν δημιούργησε «μαύρες τρύπες», δεν προέβη σε δανεισμό, δεν ενεπλάκη σε σκάνδαλα. Ελέγχεται κάθε χρόνο από ορκωτούς λογιστές, διαθέτει διπλογραφικό σύστημα και εσωτερικό έλεγχο, κάνει δημόσιο απολογισμό και φυσικά υποβάλλει κάθε χρόνο Σχέδιο Δράσης, Προϋπολογισμό και Απολογισμό στο Υπουργείο Υγείας, βάσει των οποίων το Υπουργείο συνεχίζει να το χρηματοδοτεί όλα αυτά τα χρόνια!

Λαϊκός Δρόμος: Ποιες θα είναι οι συνέπειες εφόσον εφαρμοσθεί η ΠΝΠ και τι είδους αλλαγές θα επιφέρει στη λειτουργία του ΚΕΘΕΑ;

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δεν είναι μια απλή «οργανωτική αλλαγή». Είναι μια βίαιη προσπάθεια πολιτικής χειραγώγησης ενός αυτόνομου μέχρι σήμερα οργανισμού που παράγει σημαντικό κοινωνικό έργο. Με ένα διορισμένο και έμμισθο ΔΣ τεχνοκρατών που δεν θα γνωρίζουν το θεραπευτικό του μοντέλο, ο Οργανισμός σταδιακά θα γραφειοκρατικοποιηθεί, σε κάθε κυβερνητική αλλαγή θα υφίσταται κλυδωνισμούς, επειδή θα αλλάζει η διοίκησή του, θα αποκοπεί από την κοινωνία, η οποία δεν θα εκπροσωπείται πια στη Γενική του Συνέλευση, τα μέλη των θεραπευτικών του προγραμμάτων και οι εργαζόμενοι θα φιμωθούν, στερούμενοι το δικαίωμα ψήφου και ισότιμης συμμετοχής. Η κουλτούρα και η θεραπευτική προσέγγιση του ΚΕΘΕΑ που είναι κοινοτικές, συμμετοχικές θα αλλοιωθούν με άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας απεξάρτησης.

Επίσης, μπορεί να κάνει κανείς πολλές υποθέσεις για τους λόγους για τους οποίους η ΠΝΠ παραλείπει τις διατάξεις που αφορούν την αποστολή του ΚΕΘΕΑ, τον τρόπο χρηματοδότησής του και τη θεραπευτική του αυτονομία, δηλ. τη δυνατότητά του για ίδρυση νέων μονάδων. Αυτό που τελικά διακυβεύεται είναι πόσοι, ποιοι και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα έχουν στο μέλλον το δικαίωμα άμεσης και δωρεάν πρόσβασης σε προγράμματα απεξάρτησης και κοινωνικής ένταξης. Αλλά και το αν η θεραπεία θα συνεχίσει να παρέχεται με τη μορφή ολοκληρωμένων, μακροχρόνιων προγραμμάτων ή θα αρχίσει να υφίσταται πάσης φύσεως περικοπές, στον όνομα μιας τεχνοκρατικής πολιτικής που θα δίνει προτεραιότητα στα νούμερα και όχι στους ανθρώπους, αγνοώντας όλα όσα γνωρίζουμε από τη διεθνή έρευνα για το τι συνιστά ποιοτική και αποτελεσματική θεραπεία.

Λαϊκός Δρόμος:Πως έχει εκδηλώσει, συνολικά η κοινότητα του ΚΕΘΕΑ, τη στάση της απέναντι στην ΠΝΠ;

Τα μέλη, οι γονείς, οι εργαζόμενοι, οι εθελοντές και οι φίλοι του ΚΕΘΕΑ αντιδρούν όλοι μαζί για την απόσυρση της ΠΝΠ και την προάσπιση του αυτοδιοίκητου του Οργανισμού. Με ανοικτές συνελεύσεις και συμβούλια που πραγματοποιούνται στο ΚΕΘΕΑ συζητιέται βήμα βήμα η στρατηγική και το πώς θα γίνεται η ενημέρωση της κοινωνίας και του πολιτικού κόσμου, χωρίς να διαταραχθεί η ομαλή υποστήριξη όσων βρίσκονται στα θεραπευτικά προγράμματα. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου, Κραυγή Διαμαρτυρίας στο Υπ. Υγείας, συναυλία στο Σύνταγμα, και οι προσπάθειες αυτές θα συνεχιστούν. Έγινε επίσης μια άκαρπη συνάντηση με τον Υπ. Υγείας, ο οποίος παραμένει αμετακίνητος, παρόλο που, όπως είπε στη διάρκεια της συνάντησης, δεν γνωρίζει το μοντέλο του ΚΕΘΕΑ, το οποίο επιχειρεί να αλλάξει! Είναι γνωστές επίσης οι θέσεις που πήραν τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καταδικάζοντας την πρωτοβουλία της κυβέρνησης για έκδοση της ΠΝΠ.

Είναι πολύ σημαντικό και ενδεικτικό του ερείσματος του ΚΕΘΕΑ στην ελληνική κοινωνία, ότι φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό εκφράζουν την υποστήριξη τους στο ΚΕΘΕΑ και στον τρόπο λειτουργίας τους με συνεχώς αυξανόμενα ψηφίσματα και επιστολές. Όλα αυτά, καθώς και ό,τι προγραμματίζεται για το επόμενο διάστημα μπορεί κανείς να τα παρακολουθεί από την ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ και τις σελίδες του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Υπάρχει επίσης ένα ψήφισμα μέσω Αvaaz για την απόσυρση της απόφασης της κυβέρνησης, που μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει γύρω στις 19.000 ψήφους. Καλούμε όσους αντιλαμβάνονται τι διακυβεύεται εδώ, αλλά δεν έχουν ήδη ψηφίσει, να το κάνουν!

Λαϊκός Δρόμος: Ποια είναι τα επόμενα βήματά σας και πώς βλέπετε τη συνέχεια της στάσης και των ενεργειών σας;

Η Γενική Συνέλευση του ΚΕΘΕΑ που συγκλήθηκε, όπως ήταν προγραμματισμένο πριν από την ΠΝΠ, την Κυριακή 13 Οκτωβρίου στην Αθήνα, έλαβε μια σειρά από ομόφωνες αποφάσεις, δεσμεύοντας όλα τα όργανα του ΚΕΘΕΑ, για τη διαφύλαξη του αυτοδιοίκητου του Οργανισμού και της δυνατότητάς του να εκλέγει το Διοικητικό του Συμβούλιο από τη βάση. Προχώρησε στον ορισμό Επιτροπής Υποστήριξης του έργου και των αρχών του ΚΕΘΕΑ, η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους όλων των μερών που συγκροτούν τη Γενική Συνέλευση του ΚΕΘΕΑ. Επίσης, αναγνώρισε τη συνέχιση της θητείας του άμισθου και εκλεγμένου από την ίδια πριν από δύο χρόνια ΔΣ του ΚΕΘΕΑ, το οποίο και εξουσιοδότησε να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Φυσικά θα συνεχιστούν και οι κινητοποιήσεις στην κοινωνία, την οποία καταρχήν αφορά το θέμα, όχι μόνο γιατί σήμερα η εξάρτηση σε κάποια της μορφή αγγίζει σχεδόν κάθε ελληνική οικογένεια, αλλά και γιατί δεν είναι δυνατόν ως πολίτες μιας δημοκρατικής χώρας να ανεχόμαστε η χάραξη της κοινωνικής πολιτικής να γίνεται με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου.