Με τη γνωστή συνταγή μεθοδεύεται από την κυβέρνηση η νέα ασφαλιστική «μεταρρύθμιση» που πρόκειται να κατατεθεί εντός του Ιανουαρίου. Με κατευθυνόμενες “έρευνες”, “πορίσματα” και “εκθέσεις” διαφόρων φορέων και ειδικών επιστημόνων, που με τον απαραίτητο ζήλο αναπαράγονται από την φιλοκυβερνητική δημοσιογραφία. Από το τέλος του καλοκαιριού προλειαίνεται το έδαφος. Πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε το πόρισμα μιας ακόμη «επιτροπής σοφών», στην οποία ανατέθηκε να αποφανθεί για άλλη μια διάσωση υποτίθεται του ασφαλιστικού συστήματος. Τα βασικά σημεία αυτού του πορίσματος αντανακλούν ξεκάθαρα τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς και επιδιώξεις (σχετικό άρθρο στο Λαϊκό Δρόμο της 2.11.2019).

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η «Μελέτη για το Ασφαλιστικό (2019)» του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Η μελέτη μάλιστα καταλήγει σε συγκεκριμένη «Πρόταση Μεταρρύθμισης του Συνταξιοδοτικού Συστήματος». Η πρόταση των βιομηχάνων, όπως είναι αναμενόμενο, όχι μόνο σιγοντάρει τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, αλλά επιπλέον ασκεί πίεση προκειμένου να ικανοποιηθούν στον μέγιστο βαθμό τα δικά τους συμφέροντα. Κομβικό σημείο της πρότασης, που αποτελεί και βασικό στόχο της μεταρρύθμισης δεν είναι άλλος από τη λεηλασία για άλλη μια φορά των αποθεματικών του Ασφαλιστικών Ταμείων, αυτή τη φορά της Επικουρικής Ασφάλισης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαια για επενδύσεις, οδηγώντας σε αυτό που βιομήχανοι και Μητσοτάκης ονομάζουν ανάπτυξη. Άλλωστε ακόμη και ο τίτλος της ετήσιας έκθεσης του ΙΟΒΕ αυτό επιβεβαιώνει: «Συνταξιοδοτική Μεταρρύθμιση και Ανάπτυξη»!

Δεν μπορεί να ειπωθεί πιο ξεκάθαρα από τη διατύπωση που χρησιμοποιεί η έκθεση: «Η Νέα Πρόταση αφορά κατά βάση μετατροπή μέρους της σημερινής επικουρικής ασφάλισης σε πλήρως κεφαλαιοποιητική», η οποία συνοψίζοντας τη νέα πρότασή της καταλήγει στο ότι “…οι εργαζόμενοι θα πάψουν να εισφέρουν για επικουρική ασφάλιση στο υφιστάμενο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ). Οι εισφορές προς το ΕΤΕΑΕΠ θα αντικατασταθούν από εισφορές προς έναν προσωπικό κουμπαρά όπου το 6% (3% ο εργαζόμενος & 3% ο εργοδότης) των μεικτών αποδοχών των εργαζομένων, πάνω από ορισμένο κατώφλι, θα συσσωρεύονται και θα επενδύονται σε διακριτές ατομικές ασφαλιστικές μερίδες που θα τηρούνται από τους ασφαλισμένους στα πλαίσια «νέων Ασφαλιστικών φορέων» (Επαγγελματικών Ταμείων, Κλαδικών Ταμείων, Συνταξιοδοτικών Ταμείων, κλπ.)».

Ειδικότερα για τη θεσμοθέτηση της Νέας Επικουρικής (ασφαλιστικός πυλώνας 2), προτείνει, εκτός από πλήρως κεφαλαιοποιητική, τη δημιουργία ατομικών λογαριασμών αποταμίευσης, με δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφορετικών “προφίλ επενδύσεων μέσω των εργαλείων της κεφαλαιαγοράς και των θεσμικών επενδυτών”. Όσο για την προαιρετική κεφαλαιοποιητική ασφάλιση (ασφαλιστικός πυλώνας 3), προτείνει φορολογικά κίνητρα σε νοικοκυριά για προαιρετική ιδιωτική ασφάλιση. Σύμφωνα με την έκθεση «η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού δημιουργεί αποθεματικά κεφάλαια άνω των 90 δισεκ. ευρώ μέσα σε 40 χρόνια… εκ των οποίων αν τουλάχιστον το 50% επενδυθεί στην εγχώρια κεφαλαιαγορά, οι εισροές θα υπερκαλύψουν τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς το 2018.» Για να καταλήξει ωμά στο συμπέρασμα πως «Η ενίσχυση του 2ου και 3ου πυλώνα ασφάλισης θα βελτιώσει το κενό επενδύσεων από Ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία»!

Η σύμπνοια της κυβέρνησης με τα στοιχεία της έκθεσης επιβεβαιώθηκε και σε πρόσφατη ημερίδα της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΕΚ), της τράπεζας Πειραιώς, όπου ο παρευρισκόμενος υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Ν. Μηταράκης, αναφερόμενος στο νέο σύστημα επικουρικών συντάξεων που σχεδιάζει η κυβέρνηση, εξέφρασε την εκτίμηση ότι με το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης με τα κεφαλαιοποιητικά χαρακτηριστικά αναμένεται να επενδυθούν στην ελληνική οικονομία -να δοθούν, δηλαδή, στους μεγαλοεπιχειρηματίες- κεφάλαια ύψους άνω των 100 δισ. ευρώ…ανεβάζοντας ελαφρώς τα δισ. που προβλέπει η μελέτη του ΙΟΒΕ.