Με πρωτοφανή
μαζικότητα η ετήσια Τακτική Απολογιστική
Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
Συνταξιούχων ΕΤΕ

Στην Αθήνα, στις 11/4, στο ξενοδοχείο Κάραβελ, έγινε η ετήσια Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου Συνταξιούχων ΕΤΕ (ΣΣΕΤΕ). Η Συνέλευση ήταν η μαζικότερη που έχει γίνει μέχρι σήμερα καθώς παρευρέθηκαν 2.300 συνταξιούχοι (1780 έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία) και ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα για τη διάσωση του ΛΕΠΕΤΕ και του Ταμείου Υγείας (ΤΥΠΕΤ). Θέμα της Συνέλευσης ήταν ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του 2018 του ΔΣ του Συλλόγου. Με συντριπτική πλειοψηφία καταψηφίστηκαν και οι δύο, με αποτέλεσμα να παραιτηθεί ο μέχρι τώρα Πρόεδρος και το ΔΣ του ΣΣΕΤΕ να μην απαλλαγεί πάσης ευθύνης για την περίοδο αυτή. Οι συνταξιούχοι της ΕΤΕ συνειδητοποίησαν ότι ο μόνος δρόμος για να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους είναι αυτός του αγώνα και όχι των δικαστηρίων, των συμψηφισμών, των συμβιβασμών και των «διαπραγματεύσεων».

Φάνηκε καθαρά ότι οι μέχρι τώρα αποφάσεις και αποσπασματικές ενέργειες του ΔΣ χαντάκωναν την υπόθεση του ΛΕΠΕΤΕ, χρονοτριβώντας εκτόνωναν το αγωνιστικό πνεύμα και απογοήτευσαν πολλούς που τελικά αποσύρθηκαν από τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις του κλάδου που διαρκώς φυλλορροούσαν. Με τελική κατάληξη την εμπλοκή και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (η οποία κανένα νομικό λόγο δεν έχει να εμπλακεί στις διεκδικήσεις μας από την ΕΤΕ γιατί ο ΛΕΠΕΤΕ είναι κοινός λογαριασμός εγγυημένων και καθορισμένων παροχών στον οποίο το κράτος δεν έχει καμία συμμετοχή), με την οποία προχώρησε σε συζητήσεις που αφορούσαν την ουσία του θέματος, αντί να της ζητηθεί να ασκήσει αυστηρά εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο για τις παρανομίες της ΕΤΕ. Με αποτέλεσμα να μετατρέπεται η διαφορά με την Τράπεζα από διμερή ενοχική σχέση σε τριμερή. Η κυβέρνηση έσπευσε στο πλευρό της ΕΤΕ, απαλλάσσοντάς την από το «βαρίδι» του ΛΕΠΕΤΕ, από τις συμβατικές οικονομικές της υποχρεώσεις έναντι των συνταξιούχων (16.000) και εν ενεργεία υπαλλήλων της (4.000), προτείνοντας την υπαγωγή τους στο ΕΤΕΑΕΠ, όπου θα λαμβάνουν τις ελάχιστες παροχές της κατώτατης κλάσης, ενώ έχουν καταβάλει καθ’ όλο τον εργασιακό τους βίο και καταβάλλουν ακόμη τις εισφορές τους στο ΛΕΠΕΤΕ. Η Τράπεζα θα καρπωθεί πάνω από 1,5 δις ευρώ και οι συνταξιούχοι θα οδηγηθούν σε φτωχοποίηση και σε απώλεια του Ταμείου Υγείας τους.

Μετά την ψηφοφορία κατατέθηκε ψήφισμα για Πανελλαδική κινητοποίηση στις 9 Μαΐου, το οποίο και εγκρίθηκε, και στις 16/4 στα γραφεία του Συλλόγου συγκροτήθηκε εξαμελής Επιτροπή Αγώνα για την υλοποίηση της κινητοποίησης. Είναι πια ξεκάθαρο ότι μόνο με μαζικές αγωνιστικές κινητοποιήσεις, με αταλάντευτη συνέπεια και συνέχεια, θα κερδηθεί η μάχη του ΛΕΠΕΤΕ.