Με την υπόθεση της ΛΑΡΚΟ να μπαίνει σε νέα, επικίνδυνη φάση για την επιβίωσή της, παρατηρείται αγωνιστική κινητικότητα από τη μεριά των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα, με κοινή ανακοίνωση, τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων της ΛΑΡΚΟ προχώρησαν στις 21/2/19 σε 24ωρη πανλαρκική απεργία. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, παίρνουν τις τύχες τους στα χέρια τους. Καταγγέλλουν τις αντεργατικές πολιτικές που εφαρμόζονται στους εργαζόμενους αλλά και την εταιρεία.

Επίσης καταγγέλλουν τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης και της διοίκησης που οδηγούν τους εργαζομένους στη φτωχοποίησή τους και στο κλείσιμο της ΛΑΡΚΟ. Παράλληλα, την ήμερα της απεργίας διοργάνωσαν ημερίδα στο χώρο του Σωματείου στη Λάρυμνα.

Θυμίζουμε ότι στη νέα συμφωνία ΔΕΗ-ΛΑΡΚΟ κυρίαρχο σημείο είναι η μείωση της ετήσιας παραγωγής για το 2019, από 18.000 τόνους σιδηρονικελίου που έχει δυνατότητα να παράγει, σε 12000 τόνους.

Η μείωση συμβαίνει τη στιγμή που η τιμή του σιδηρονικελίου έχει αυξητική τάση. Εκτός αυτών εκκρεμεί και το πρόστιμο των 135 εκ. ευρώ για τη δήθεν παράνομη χρηματοδότηση της ΛΑΡΚΟ από το Ελληνικό Δημόσιο.

Επίσης, το Σωματείο εργαζομένων ΛΑΡΚΟ ανακοίνωσε την προκήρυξη 4ωρης στάσης εργασίας την Τρίτη 26/2/19, ανά βάρδια για να πιέσουν τη ΛΑΡΚΟ για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και την κατάργηση του σκλαβοπάζαρου των εργολαβιών.