Αγωνιστική Παρέμβαση Εκπαιδευτικών Ν. Ηρακλείου

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθώντας τη γνωστή μέθοδο της λαϊκής παραπλάνησης, βαφτίζοντας ξανά «το κρέας ψάρι», μετονομάζει την κατεδάφιση των δικαιωμάτων των παιδιών με ειδικές ανάγκες σε Υποστήριξη(!), μέσω μιας εγκυκλίου(220703/Δ3), που εξειδικεύει, ουσιαστικά, το αντιλαϊκό περιεχόμενο του πρόσφατου αντιδραστικού νόμου(4547/18) για τις «Νέες Δομές στην Εκπαίδευση». Καλεί τους συλλόγους διδασκόντων «να κλείσουν τα μάτια» μπροστά στην εγκατάλειψη των παιδιών που έχουν ήδη αδικηθεί από τη φύση και να … χρίσουν τα μέλη τους ως Ειδικούς Επιστήμονες(!), κατάλληλους τάχα για τη διάγνωση(!) και την υποστήριξη των παιδιών με αναπηρία και γενικώς με ειδικές ανάγκες…Συγκεκριμένα, λίγο πριν την έναρξη των διακοπών των Χριστουγέννων(21/12), το ΥΠΕΠΘ έστειλε εγκύκλιο στα σχολεία, καλώντας τους συλλόγους διδασκόντων να συγκροτήσουν από τα μέλη τους, δηλ από το ανειδίκευτο προσωπικό (!), «Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης» για τη διάγνωση των προβλημάτων των παιδιών με ειδικές ανάγκες(αντιληπτικές, επικοινωνιακές, κινητικές κλπ).

Πρόκειται για μια εγκύκλιο –οδοστρωτήρα των δικαιωμάτων των παιδιών που χρήζουν ειδικής βοήθειας, η οποία παράλληλα προσβάλλει βάναυσα τη νοημοσύνη και τα δημοκρατικά αισθήματα των εκπαιδευτικών, υπονομεύοντας το παιδαγωγικό και επιστημονικό τους έργο. Γιατί, στην ουσία, καλεί τους συλλόγους να βαφτίσουν (!) ως επιστήμονες της ειδικής αγωγής τους συναδέλφους διαφόρων επιστημονικών αντικειμένων, απαιτώντας μάλιστα από αυτούς να…διαγνώσουν(!) προβλήματα που απαιτούν ειδική επιστημονική γνώση (π.χ προβλήματα επικοινωνίας, δυσλεξίας, αντίληψης κλπ), να παρέμβουν και να υποστηρίξουν τα παιδιά που χρήζουν εδικής μέριμνας.

Ειδικότερα, βάσει της εν λόγω εγκυκλίου, το ΥΠΕΠΘ καλεί τους συλλόγους στα σχολεία που δεν υπάρχει η απαιτούμενη Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ)- να εγκρίνουν τη λειτουργία των «Ομάδων Υποστήριξης» των παιδιών με ειδικές ανάγκες από συναδέλφους, που δεν έχουν την ειδική επιστημονική γνώση, πείρα και δυνατότητα να παράσχουν την αναγκαία υποστήριξη. Οι ομάδες αυτές θα συναποτελούνται από το διευθυντή(ή υποδιευθυντή) του σχολείου, τον υπεύθυνο επικοινωνίας με το ΚΕΣΥ και τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος. Απαιτεί δηλ η εγκύκλιος να συγκροτηθούν ομάδες που θα είναι εντελώς αναρμόδιες, αλλά θα συντάσσουν «ατομική έκθεση» για τα προβλήματα ενός παιδιού, έκθεση που θα έχει την έγκριση του συλλόγου και θα απαριθμεί όλες τις «παρεμβάσεις» που έγιναν(!), ενώ συγχρόνως θα τις αξιολογεί(!) ως προς το αποτέλεσμά τους..Πρόκειται για εμπαιγμό που ξεπερνά κάθε έννοια συλλογικής ηθικής και δεοντολογίας, που στόχο έχει όχι μόνο να συγκαλύψει τις περικοπές των δαπανών που έχουν ως αποτέλεσμα την πλήρη υποβάθμιση της Ειδικής Αγωγής, όπως δείχνει και η μετατροπή των ΚΕΔΔΥ σε ΚΕΣΥ, αλλά και επιπλέον να εμφανίσει αυτήν την επίθεση στα βασικά δικαιώματα των πολλαπλά αδικημένων παιδιών ως ..μέτρο υποστήριξής τους..

Είναι προφανές ότι και με αυτήν την εγκύκλιο επιβεβαιώνεται η σταθερή προσήλωση της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στην επιβολή των αξιώσεων του Ο.Ο.Σ.Α, του ΣΕΒ και των αντιδραστικών συνθηκών της ΕΕ, που απαιτούν την ισοπέδωση και των υπολειμμάτων των λαϊκών δικαιωμάτων στο βωμό της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Στη βάση αυτή, μέσω αυτής της αντιλαϊκής εγκυκλίου, η «αριστερή» κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά, καλεί τους γονείς των παιδιών με ειδικά προβλήματα να…αναζητήσουν την ακριβοπληρωμένη διάγνωση και υποστήριξη από ιδιώτες και να αναλάβουν ατομικά το οικονομικό βάρος της στήριξης των παιδιών τους, βάρος που είναι αποκλειστικά χρέος του κράτους.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

  • Να ανακαλέσει η κυβέρνηση την αντιλαϊκή εγκύκλιο.
  • Να καταργηθεί ο αντιδραστικός νόμος (4547/18) για τις νέες δομές στην εκπαίδευση και όλο το αντιλαϊκό θεσμικό πλαίσιο που ισοπεδώνει τα μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα
  • Να καλυφτούν όλα τα κενά της Ειδικής και Γενικής αγωγής με μαζικούς διορισμούς μονίμων.

ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΤΑΓΗ

ΜΑΖΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΕΕ-ΔΝΤ-ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΣ.