Έγιναν την Τρίτη 27/11 οι εκλογές στο Σωματείο Εργαζομένων στην Περιφέρεια Αττικής για την εκλογή νέου Δ.Σ. και αντιπροσώπων στην Oμοσπονδία (ΟΣΥΠΑΕ). Στις εκλογές πήρε μέρος και η ΕΡΓΑΣ με το σχήμα της Αγωνιστικής Παρέμβασης στην Περιφέρεια Αττικής. Παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες κάτω απ’ τις οποίες πήρε μέρος το αγωνιστικό σχήμα, κατάφερε ουσιαστικά να διατηρήσει τον αριθμό των ψήφων που είχε πάρει και στις προηγούμενες εκλογές και να εκλέξει έναν αντιπρόσωπο για την Ο­μο­σπονδία. Στη θέση εκλέχτηκε ο σ. Πέτρος Πετάκος.

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

 ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΟΣΥΑΠΕ)   ψήφισαν 1303 (1005), έγκυρα 1254 (966) ψηφοδέλτια.

Έλαβαν :

Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση: 643 ψήφους-31 έδρες

Αγωνιστική Συνεργασία: 370 ψήφους-18 έδρες

Πρωτ.α.συ: 83 ψήφους-4 έδρες

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ: 81 ψήφους-1έδρα αντί 4 (δεν υπήρχαν άλλοι υποψήφιοι)

ΔΑΚΕ : 54 ψήφους-2 έδρες

Αγωνιστική Παρέμβαση: 23 ψήφους-1 έδρα

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (κεντρικό Δ.Σ.) ψήφισαν 1309 (1008 ), έγκυρα 1270 (967) ψηφοδέλτια.

Έλαβαν:

Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση: 682 ψήφους-14 έδρες

Αγωνιστική Συνεργασία: 364 ψήφους-7 έδρες

Πρωτ.α.συ: 85 ψήφους-2 έδρες

ΠΡAΣΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ: 59 ψήφους-1 έδρα

ΔΑΚΕ : 52 ψήφους-1 έδρα

Αγωνιστική Παρέμβαση: 27 ψήφους-καμία έδρα