Πραγματοποιήθηκαν (9/4/2019) οι εκλογές για το νέο ΔΣ της ΠΕΣΕΚ (Συνταξιούχοι Εκπαιδευτικοί). Ψήφισαν 308 εκπαιδευτικοί (8 άκυρα – λευκά) και έλαβαν:

Εκπαιδευτικός Όμιλος 38 ψήφους και 1 έδρα

Ενωτικό ψηφοδέλτιο 262 ψήφους και 6 έδρες.

Τα χαρακτηριστικά των εκλογών αυτών θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής:

Πρώτον, η εκλογή για πρώτη φορά μιας έδρας απ’ τον Εκπαιδευτικό Όμιλο και δεύτερον, η μείωση του αριθμού αυτών που πήραν μέρος στις εκλογές.

Οι συναγωνιστές του Εκπαιδευτικού Ομίλου έκαναν μία πολύπλευρη παρέμβαση αναδείχνοντας τόσο τα πολιτικά ζητήματα όσο και τη λειτουργία του σωματείου (συγκεντρωτισμός, υποταγή στη νομιμότητα, μετατροπή του σε πολιτιστικό σύλλογο κλπ). Επίσης όλη την προηγούμενη περίοδο συμμετείχαν ενεργά σε όλες τις κινητοποιήσεις των συνταξιούχων, αλλά και οι τοποθετήσεις των σε βασικά ζητήματα λειτουργίας και δράσης της ΠΕΣΕΚ, είχαν σαν αποτέλεσμα να ενισχυθεί από συναδέλφους συνταξιούχους και να καταφέρει να εκλέξει μια έδρα με ποσοστό περίπου 13%.

Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με τη συμμετοχή στις εκλογές. Για δεύτερη φορά υπήρξε μείωση του αριθμού των ψηφισάντων.

Στις εκλογές του 2018 η ΠΕΣΕΚ έχασε το 50% των μελών, μετά την αποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ απ’ το σωματείο.

Στις τελευταίες εκλογές υπήρξε πάλι μείωση κατά περίπου 60 ψηφοφόρων, κάτι που βέβαια καταγράφεται στα αρνητικά της πορείας του σωματείου. Και προεκλογικά ο Εκπαιδευτικός Όμιλος είχε θέσει το πρόβλημα της προοπτικής της ΠΕΣΕΚ και ανέλυσε τη θέση του αυτή και στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση. Παρά την κατάσταση αυτή πρέπει να διαπιστώσουμε ότι το σωματείο έχει ορισμένα σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως η σχετικά καλή μαζικότητα που εμφανίζει στις συνελεύσεις του και η δημοκρατική λειτουργία του.

Από την άποψη αυτή οι συναγωνιστές του Εκπαιδευτικού Ομίλου θα παλέψουν για να προχωρήσει η μαζικοποίηση και η δράση της ΠΕΣΕΚ.