Με πρόσχημα την πανδημία του Covid-19, η κυβέρνηση με σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών (ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/ 132/ οικ.20413/03-11-2020), προχώρησε στην αναστολή της διαδικασίας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια του Δημοσίου μέχρι 30/11/2020.

Από την συγκεκριμένη εγκύκλιο εξαιρέθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, όπου με απόφαση του υπουργείου Παιδείας διεξήχθηκαν με ηλεκτρονική ψηφοφορία και κατέληξαν σε μεγάλο κυβερνητικό φιάσκο μετά την αποχή που προκήρυξαν η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ και υλοποίησε η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, αντιδρώντας στην ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Όμως η κυβέρνηση θέλει να επιβάλει την ηλεκτρονική ψηφοφορία, ως τρόπο διεξαγωγής των εκλογών στα συνδικάτα και στις αποφάσεις για απεργίες, ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις. Αξιοποιεί την πανδημία και τα έκτακτα μέτρα και σύντομα θα επιχειρήσει την επιβολή της, σε πρώτη φάση στις εκλογές των υπηρεσιακών συμβουλίων του Δημοσίου, πράγμα που είναι ολοφάνερο από τις πρόσφατες νομοθετικές της κινήσεις.

Ενώ στις 03/11/2020 αναστέλλει τις εκλογές των υπηρεσιακών συμβουλίων στο Δημόσιο, στις 05/11/2020 καταθέτει τροπολογία σε νομοσχέδιο για την επιτάχυνση των εκκρεμών υποθέσεων του ν. Κατσέλη (!) με το παρακάτω περιεχόμενο :

«…Επανακαθορίζεται η διαδικασία εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων Υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) και συγκεκριμένα:…Εισάγεται η δυνατότητα διεξαγωγής, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, της διαδικασίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα…».

Είναι φανερό πως η επιβολή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις εκλογές εργαζομένων, προκειμένου να αφυδατώσει συλλογικές διαδικασίες και να επηρεάζει εκλογικά αποτελέσματα μέσα από την εξατομίκευση της ψήφου και το κράτημά τους μακριά από συλλογικές διεργασίες βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της κυβερνητικής πολιτικής. Και αναμένεται να κορυφωθεί στο νέο αντισυνδικαλιστικό νομοσχέδιο που θα θέλει να επιβάλει την ηλεκτρονική ψηφοφορία στα σωματεία.