Το εναρκτήριο σάλπισμα της Μεγάλης Προλεταριακής Πολιτιστικής Επανάστασης

Πολύτιμα διδάγματα και παρακαταθήκες για το κομμουνιστικό κίνημα και το σοσιαλισμό «Υπάρχει ένας αριθμός εκπροσώπων της αστικής τάξης στην Kεντρική Eπιτροπή και στο Kόμμα, σε δημόσιες κι άλλες υπηρεσίες, στο κέντρο, στις επαρχίες, στους δήμους και στις αυτόνομες περιοχές. Tο Kόμμα στο σύνολό του πρέπει να κρατήσει ψηλά το μεγάλο λάβαρο της προλεταριακής πολιτιστικής επανάστασης, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Το εναρκτήριο σάλπισμα της Μεγάλης Προλεταριακής Πολιτιστικής Επανάστασης.