Η ενεργοποίηση και ο συντονισμός για το δίκιο των πληττόμενων πλευρών δεν είναι πρέπον να χρησιμοποιείται ως όχημα μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων ή ανούσιου ακτιβισμού, όπως έπραξε δυστυχώς για μια ακόμη φορά η ΑΣΕ-ΠΑΜΕ. Άκυρου χαρακτήρα το ξεδίπλωμα πανό της παράταξής τους στο δημοτικό συμβούλιο, όταν μάλιστα πρόκειται για αγώνα που στηρίζεται στις διεκδικήσεις όλου του κλάδου.

Το αν θα κερδίσουν το δίκιο τους οι θιγόμενες κοινωνικές ομάδες εξαρτάται κυρίως από τη δυναμική της έκφρασης συμφερόντων τους στα κινήματα, την πίεση που ασκούν. Έτσι εξηγείται και η αντιφατική ψήφος κάποιων δημοτικών συμβούλων, οι οποίοι αν και στην ίδια παράταξη ψήφισαν διαφορετικά.

Ήταν μια μικρή νίκη με μεγάλη όμως σημασία, που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Ήταν μικρή εστία αντίστασης που μπορεί να αποτελέσει μαγιά για τη μαζικοποίηση των αγώνων που έρχονται και την ανάσχεση της ολομέτωπης επίθεσης που δεχόμαστε.