Πέρασαν κιόλας πάνω από τρία χρόνια, απ’ όταν είχε γίνει η πρώτη φάση έρευνας για υδρογονάνθρακες στην περιοχή μας, με σεισμικές δονήσεις που εφαρμόζουν σε μικρά βάθη στο έδαφος. Τα στοιχεία που συνέλεξε η εταιρεία ReρsοΙ και πήρε τα σκήπτρα σήμερα η Energean, τους οδήγησαν να επιλέξουν την περιοχή στα Όρη Κουρέντων, πάνω από τον παλιό οικισμό της Γουριάνιστας που είχε μεταφερθεί νοτιότερα, λόγω κατακρημνίσεων στην παλιά του θέση. Στην επιλεγμένη θέση, πάνω από τον παλιό οικισμό, η Εnergean, με βάση την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που συνέταξε η ίδια και θα την πληρώνει ο ελληνικός λαός (μαζί και τις απαιτούμενες γεωλογικές, γεωτεχνικές, σεισμοτεχνικές κ.α., που μέχρι τώρα ενώ αναφέρονται δεν επισυνάπτονται στην ΜΠΕ) προτίθεται να προχωρήσει στη δεύτερη φάση έρευνας για την ύπαρξη υδρογονανθράκων στην περιοχή με ερευνητική γεώτρηση που θα φθάνει τα 3500 m βάθος. Με την καύση των υδρογονανθράκων που θα βγαίνουν από την γεώτρηση και θα διαρκέσει εννέα συνεχόμενα εικοσιτετράωρα, θα κρίνουν αν είναι συμφέρουσα η τρίτη φάση, που αποτελεί την εκμετάλλευση του ταμιευτήρα. Και βέβαια, το μόνο κριτήριο είναι οι ποσότητες των υδρογονανθράκων και το κέρδος που θα αποφέρει η εξόρυξη και όχι απόλυτα οι επιπτώσεις στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, ολόκληρης της Ηπείρου, ολόκληρης της Ελλάδας, αφού παίρνουν τον ορυκτό πλούτο της χώρας μας, μολύνουν το περιβάλλον, το έδαφος, το υπέδαφος, τον ποταμό Καλαμά, τους παραποτάμους του και τη θαλάσσια περιοχή όπου εκβάλλει.

Να τι λέει η εταιρεία εξόρυξης υδρογονανθράκων Εnergean σε ορισμένα σημεία της δικής της ΜΠΕ, αναγνωρίζοντας πως …κατά τις κατασκευαστικές εργασίες, θα παραχθούν κατά την υλοποίηση του έργου περισσότερα από 50 διαφορετικά είδη αποβλήτων, 15 εκ των οποίων χαρακτηρίζονται ως «επικίνδυνα». (Σελ. 117 ΜΠΕ). Επίσης, …«η υλοποίηση του έργου δύναται να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά σώματα της περιοχής μελέτης» (Σελ. 667), γνωρίζοντας ταυτόχρονα και την ύπαρξη σεισμογενών ρηγμάτων στην περιοχή. Σύμφωνα δε με την ΜΠΕ της Energean για τα έργα υποδομής και λειτουργίας της γεώτρησης, δεν αρνούνται ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα και αύξηση της ηχορύπανσης στην ευρύτερη περιοχή. Και, για την αποκατάσταση του τοπίου… « Όσον αφορά στην μόνιμη εγκατάλειψη της ερευνητικής γεώτρησης οι εργασίες και δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί περιορίζονται σε κοπή των σωληνώσεων και τσιμέντωση.» (Σελ. 329).

Και τελικά, αδιευκρίνιστο παραμένει ποιος θα ελέγξει και θα εξασφαλίσει την τήρηση των κανόνων που αφορούν θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και ασφάλειας, ποιος θα επιβλέψει ότι θα εφαρμοστούν οι νόμοι και ποιος θα δράσει αποτρεπτικά σε περίπτωση παρέκκλισης από τα προβλεπόμενα, ή ακόμα και σε περίπτωση ατυχήματος, για να προστατεύσει τη φύση, το περιβάλλον, και τους ανθρώπους, αφού, όπως λένε στην μελέτη τους …«Τα μέτρα για την πρόληψη της εμφάνισης των Μεγάλων Ατυχημάτων θα καθοριστούν, θα αναπτυχθούν και θα εφαρμοστούν κατά την πρόοδο του έργου» (Σελ. 658) και παρακάτω…«είναι ορθότερο και περισσότερο λειτουργικό οι δυνητικές επιπτώσεις να εξεταστούν σε μια μόνο φάση, αυτή της υλοποίησης του έργου» (Σελ. 661). Παράλληλα, παραβλέπουν τους σχετικούς κανόνες διαχείρισης του περιβάλλοντος και τη σχετική νομοθεσία που αφορά στην αντιμετώπιση της ρύπανσης στην πηγή, (σε δεξαμενές αποθήκευσης ως εναλλακτική λύση) και όχι μεταφορά της ρύπανσης και …σε ποια περιοχή;

Τέλος, ας σημειωθεί και η ασάφεια ως προς τον στόχο αναζήτησης. Τονίζεται μεν η σημασία του Φυσικού Αερίου αλλά δεν αποκλείεται ρητά κάποια εκμετάλλευση αργού πετρελαίου. Η τελευταία όμως διακηρυγμένη θέση της Κρατικής Διοίκησης είναι αποκλειστικά για αναζήτηση Φυσικού Αερίου.

Απ’ όλα τα παραπάνω και άλλα πολλά γίνεται φανερό πως βιάζονται να αρπάξουν τα εναπομείναντα αποθέματα υδρογονανθράκων και λιγνιτικών υπολειμμάτων, βάζοντας πρόστιμα στη χώρα μας για τη χρήση τους, την ώρα που οι ιμπεριαλιστικές χώρες της Ε.Ε. μας τα παίρνουν και τα χρησιμοποιούν αυτοί οι ίδιοι και σε μας πουλάνε ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά και άλλα “πράσσειν άλογα” ενεργειακά. Ο δε αμερικάνικος ιμπεριαλισμός, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, προτιμά να μας πουλάει τους δικούς του σχιστολιθικούς υδρογονάνθρακες (που η εξόρυξή τους προκαλεί πολύ μεγαλύτερη ζημιά στο περιβάλλον απ’ όποια των υπολοίπων υδρογονανθράκων), σε τριπλάσια, και βάλε, τιμή, απ’ αυτή που προμήθευαν τη χώρα μας χρόνια πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και βέβαια δεν πρέπει να αμελήσουμε την “θανατική” καταδίκη της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής που θα επιφέρει σ’ ολόκληρη την Ήπειρο τυχόν εξόρυξη υδρογονανθράκων, αλλά και σε όλες τις βιομηχανίες, βιοτεχνίες και προσωπικές επιχειρήσεις αγροτικών και γαλακτοκομικών προϊόντων. Διότι, ποια μάνα θα δώσει τροφή στα παιδιά της, με την υποψία και μόνο ότι αυτά τα προϊόντα παράγονται σε περιοχές όπου εξορύσσονται υδρογονάνθρακες; Ποια κρεαταγορά θα προμηθεύεται σφάγια της περιοχής; Ποιοι κάτοικοι της περιοχής θα καλλιεργήσουν ξανά λαχανόκηπους; Ποιοι κυνηγοί θα ξανακυνηγήσουν στην περιοχή θηράματα; Να μην ξεχνάμε όμως, πως κλείνοντας ή “φυτοζωώντας” επιχειρήσεις, η ανεργία εκτοξεύεται στα ύψη, τόσο στον βιομηχανικό – βιοτεχνικό τομέα, όσο και στον αγροτικό. Και πάνω απ’ όλα, ας αναλογιστούμε τις συνέπειες στην υγεία, στην ίδια τη ζωή των κατοίκων και των επισκεπτών, ειδικά των νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.
Για αυτό ΛΕΜΕ ΟΧΙ στην ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ !!!