Πολλοί Δήμοι της Αττικής, “χοροστατούντος” θα λέγαμε του Δήμου Αθηναίων, έχουν τοποθετήσει μεταλλικά container (“σπιτάκια ανακύκλωσης”) σε σημαντικά σημεία, κοντά σε διατηρητέα κτίρια, αρχαιολογικούς χώρους, πλατείες κλπ, τα οποία συχνά συνοδεύονται από φυλάκιο και χημική τουαλέτα, χωρίς πλήρεις διαδικασίες έγκρισης από το αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του Κεντρικού Τομέα, με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αθηναίων.

Για διευκόλυνση των Δημάρχων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, συμπληρώθηκε φωτογραφικά η παρ.6 του άρθρου 209 του ν.3463/2006, με το άρθρο 39 για τα Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης στον νόμο 4964/2022 (ΦΕΚ Α΄150) για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα, όπως συνηθίζει το ευρωπαϊκό κράτος μας, ώστε να περνάνε αθορύβως σημαντικές αποφάσεις! Εκεί προβλέπεται ότι οι Πράσινες Γωνιές Ανακύκλωσης, τα Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανακύκλωσης και τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης, συνολικού εμβαδού έως 30 τ.μ., και οι συνοδοί χώροι αποθήκευσης ανακυκλώσιμου υλικού, συνολικού εμβαδού έως 30 τ.μ., “δεν υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς των [πολεοδομικών] διατάξεων […] και για την κατασκευή τους δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης από τις αρμόδιες αρχές, εφόσον προβλέπονται από τεχνικές μελέτες”, αρκεί κατά την εγκατάστασή τους σε κοινόχρηστους χώρους να παραμένει λωρίδα πλάτους 1,80μ. για την ελεύθερη διέλευση πεζών.
Ο Δήμος Αθηναίων τον Αύγουστο του 2022 προκήρυξε διαγωνισμό, προϋπολογισμού 14.750.000,00 € συν ΦΠΑ, στον οποίο υποβλήθηκε μόνο μία (!!!) προσφορά από την ΤΕΧΑΝ Συστήματα Περιβαλλοντικής Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΒΕΕ, η οποία πήρε το έργο. Η Συμφωνία που υπογράφτηκε τον Φεβρουάριο του 2023 κάνει λόγο για τη δημιουργία πενήντα (50) γωνιών ανακύκλωσης με συνολικό προϋπολογισμό του έργου 18.259.000 €, άρα κάθε μία κοστίζει 365.180 €!

Πολλά δημοσιεύματα στον Τύπο κάνουν λόγο για σκάνδαλο ολκής, πρόσφατα μάλιστα ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ Τμήμα Αττικής) πήρε ομόφωνη Απόφαση για το θέμα, όπου:
“Ζητάει την άμεση κατάργηση του φωτογραφικού άρθρου 39 του ν.4964/2022, η οποία θα πρέπει να λάβει και αναδρομικό χαρακτήρα, που συνεπάγεται αποξήλωση των μεταλλικών container και των συνοδών φυλακίων, τουαλετών, κ.λπ. και επανατοποθέτηση αυτών ή άλλων παρόμοιων εγκαταστάσεων σε δημόσιο χώρο μόνο μετά από πλήρη διαδικασία σχετικών εγκρίσεων, όπως απαιτούνται και για οποιαδήποτε άλλη κατασκευή.

Ζητάει την ταχεία και πλήρη ολοκλήρωση των ελέγχων του διαγωνισμού για την τοποθέτηση των εν λόγω μεταλλικών container και το εύλογο του κόστους με απόλυτη διαφάνεια. Σε περίπτωση που αποδειχθούν οι καταγγελίες απαιτείται η παραίτηση των πολιτικά υπεύθυνων και η διερεύνηση και ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών.”