Το ΔΣ της ΕΛΜΕ καταδικάζει, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, τη δίωρη σχεδόν καθυστέρηση στην αποστολή των θεμάτων εξέτασης των μαθητών μας από την περιώνυμη «Τράπεζα Θεμάτων» τη Δευτέρα (29/5).
Η καθυστέρηση αυτή όχι μόνο επιτείνει το αίσθημα του άγχους των εξεταζόμενων μαθητών /τριών μας -οι οποίοι αναμετρώνται με ένα άδικο σύστημα εξέτασης και προαγωγής τους-, αλλά επιπλέον κρατεί στην ομηρία και τους καθηγητές, οι οποίοι αποσυνδέονται από μια από τις βασικότερες εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές διαδικασίες, που είναι η διαμόρφωση των θεμάτων εξέτασης των μαθητών που διδάσκουν όλη τη σχολική χρονιά.

Η θέσπιση της περίφημης «Τράπεζας Θεμάτων» συνδέεται με όλα τα μέτρα των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στην Εκπαίδευση:

αποσυνδέει τον εκπαιδευτικό από το επιστημονικό αντικείμενό του και τους μαθητές που δίδαξε όλη τη σχολική χρονιά,
αποδυναμώνει τον επιστημονικό, αλλά και τον παιδαγωγικό ρόλο του εκπαιδευτικού, μετατρέποντάς τον σε …διεκπεραιωτή μιας βασικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως είναι οι εξετάσεις προαγωγής των μαθητών,
ακυρώνει στην πράξη τη βασική αρχή της επιστημονικής και παιδαγωγικής ελευθερίας,
καταργεί την παιδαγωγική αρχή της διαμόρφωσης των θεμάτων, με κριτήριο τον ρυθμό αφομοίωσης της διδασκόμενης ύλης από τους μαθητές μας και τη δυνατότητα απόδοσής τους,
μετατρέπει τις εξετάσεις σε ένα απρόσωπο σύστημα ελέγχου της επίδοσης, ανεξάρτητα από την ταξική ζώνη λειτουργίας των σχολείων, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την κατηγοριοποίηση των σχολείων μέσα από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, πράγμα που είναι το επόμενο βήμα της πολιτικής της κυβέρνησης,
εξωθεί στη μορφωτική απόρριψη τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν τα φροντιστήρια τα οποία επεξεργάζονται τα θέματα της «Τράπεζας Θεμάτων», με αποτέλεσμα να τυποποιείται το μάθημα και να αποσυνδέονται τα παιδιά από τη σχολική πράξη. Συνεπώς το μέτρο αυτό επιτείνει τις κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση, ενώ παράλληλα εντατικοποιεί την εκπαιδευτική διαδικασία, με την προτεραιότητα της διεκπεραίωσης όλης της ύλης, ανεξάρτητα από τον βαθμό αφομοίωσής της από τους μαθητές.

Για τους παραπάνω λόγους,
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ :
Την άμεση κατάργηση των αντιεκπαιδευτικών μέτρων εξέτασης των μαθητών μας (τράπεζας θεμάτων και ΕΒΕ),
Καλούμε τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές σε έναν κοινό-ενωτικό και ανυποχώρητο αγώνα ενάντια στην επίταση των ταξικών φραγμών στη μόρφωση.

Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ηρακλείου
Η πρόεδρος – Σπαχή Αρετή
Η Γενική Γραμματέας – Οικονομάκη Μαρία