Με την ανακοίνωσή της η «Αγωνιστική Παρέμβαση» απευθύνει σ’ όλους τους εκπαιδευτικούς της ΕΛΜΕ Ηρακλείου το παρακάτω κάλεσμα:

· Να αλλάξουμε τους αντιλαϊκούς συσχετισμούς στην ΕΛΜΕ
· Να ενισχύσουμε τις συνεπείς αριστερές δυνάμεις
· Καμιά συναίνεση, καμιά υποταγή στα βάρβαρα μέτρα!
Διεκδικούμε:
· Κατάργηση όλου του αντιλαϊκού θεσμικού πλαισίου για την Αξιολόγηση-Διάλυση-Ταξική κατηγοριοποίηση και επίταση των ταξικών φραγμών (ν. 4823, 4692, 4777, 4763)
· Συνέχιση της Απεργίας-Αποχής – Σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους – Μονιμοποίηση των Αναπληρωτών – Μαζικούς Διορισμούς Μονίμων
· Ενίσχυση του ΕΣΥ και λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων
· Κάτω ο νόμος Χατζηδάκη
· Κατοχύρωση των αναφαίρετων συνδικαλιστικών δικαιωμά­των και ελευθεριών
· Κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής & της Τράπεζας Θεμάτων
· Μισθούς και συντάξεις αξιοπρεπούς διαβίωσης
· Ειρήνη – φιλία – Αλληλεγγύη μεταξύ των λαών – Δημοκρατία – Εθνική Ανεξαρτησία