Η φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπαρασύρει εκατομμύρια ανθρώπους ακόμα και στις πιο «ανεπτυγμένες» χώρες.

Σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, σε 20 εκατομμύρια υπολογίζονται πλέον οι άστεγοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσιάζοντας αύξηση τα τελευταία χρόνια. Αιτία, το μπαράζ εξώσεων σε χώρες, όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία.

Αλλά και σε άλλες χώρες, όπως το Βέλγιο, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο, αυξάνονται διαρκώς τα εμπόδια στην πρόσβαση στη δημόσια υγεία και περίθαλψη.

Σε Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ελλάδα και Λετονία κυριαρχούν οι «ευέλικτες» μορφές απασχόλησης ή η αδήλωτη εργασία, ενώ οι εργοδότες εκμεταλλεύονται τον ξένο πληθυσμό.

Μία ακόμα μορφή φτώχειας θεωρείται η ενεργειακή, (αδυναμία πληρωμής ηλεκτρικού ρεύματος, θέρμανσης κ.λπ).

507.000 πολίτες της χώρας μας επιβιώνουν χάρη στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), 602.000 άτομα αδυνατούν να πληρώσουν το ενοίκιο χωρίς στήριξη, περισσότερα από 450.000 άτομα πήραν τρόφιμα από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων και πάνω από 80.000 βασίστηκαν στα κοινωνικά παντοπωλεία.