Στα μνημονιακά χρόνια ο νεοφιλελευθερισμός, σάρωσε μισθούς, συντάξεις, εργασιακά δικαιώματα, έκλεισε νοσοκομεία, έκλεισε και συγχώνευσε σχολικές μονάδες. Άφησε το ΕΣΥ χωρίς γιατρούς και νοσηλευτές. Δεν διόρισε μόνιμους εκπαιδευτικούς, προώθησε τον θεσμό του αναπληρωτή και ωρομίσθιου και κατάφερε μεγάλο πλήγμα στα εργασιακά των εκπαιδευτικών .

Σήμερα καταφέρνει άλλο ένα χτύπημα στην εκπαίδευση, προωθώντας την ίδρυση πειραματικών γυμνασίων και λυκείων στο όνομα της «αναβάθμισης» της δημόσιας εκπαίδευσης και της προώθησης της κακόφημης «αριστείας» (βλ. ταξική κατηγοριοποίηση του δημόσιου σχολείου και των μαθητών).
Το υπουργείο Παιδείας στην Λαμία προωθεί την κατάργηση του 4ου γυμνασίου και 4ου λυκείου και στη θέση τους θα λειτουργήσουν πειραματικό γυμνάσιο και λύκειο.

Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων των παραπάνω σχολείων με ανακοίνωσή τους δηλώνουν την αντίθεσή τους. Αντιδρώντας η ΕΛΜΕ Φθιώτιδας προκήρυξε 2ωρη διευκολυντική στάση εργασίας, οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων και ο ΣΕΠΕ κάλεσαν όλους τους γονείς και εκπαιδευτικούς σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την ΔΔΕ Φθιώτιδας, την Τρίτη 13 Απριλίου το μεσημέρι.
Η κατάργηση των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων δυναμικότητας 270-300 κάθε μία, θα επιβαρύνει άλλα σχολεία με ήδη προβλήματα στέγασης και κτηριακές αδυναμίες. Θα αναγκάσει τους μαθητές σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος και να μετακινούνται μακριά από τον τόπο διαμονής. Στο νέο τύπο σχολείου οι μαθητές θα έρχονται από όλο τον δήμο ή το νομό με ό,τι αυτό συνεπάγεται στις μετακινήσεις τους για τους ίδιους και τους γονείς τους. Θα επιφέρει κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων με την αριστεία να χρηματοδοτείται αδρά και τα υπόλοιπα σχολεία να ψάχνουν χορηγούς για την λειτουργία τους. Θα επιφέρει αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών με την κατάργηση 50 οργανικών θέσεων, οδηγώντας πολλούς από αυτούς σε κατάσταση μόνιμης υπεραριθμίας.
Αξίζει να αναφερθεί ότι στο παρελθόν στην Λαμία λειτουργούσε πρότυπο γυμνάσιο για μερικά χρόνια και στη συνέχεια καταργήθηκε.