Σε συνεργασία με την αρχιτέκτονα Α. Μπέγκα (μέλος της διοικούσας ΤΕΕ Ηπείρου μέλους της ΑΚμΗ) ο πολιτιστικός χώρος ΣΦΗΝΑ οργάνωσε συζήτηση για τη λίμνη Παμβώτιδα και τα προβλήματά της που προκύπτουν από τις ανθρώπινες- θεσμικές παρεμβάσεις (και όχι μόνο). Με μεγάλη συμμετοχή συναγωνιστών και φίλων πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση συζήτηση, όπου αποκαλυφτήκαν ενδιαφέροντα ζητήματα για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της λίμνης και της γύρω περιοχής. Στην εισήγηση, έγινε αναφορά από την ομιλήτρια στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το οικοσύστημα της λίμνης Παμβώτιδας, στις υπό θέσπιση προτάσεις του ΥΠΕΝ σε Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που διαρκούν από το 2009, αλλά και στις αναγκαίες ρυθμίσεις και έργα ανάταξης της κατάστασής του. Στη ζωηρή συζήτηση που ακολούθησε, αναδείχθηκαν διάφορες όψεις της υποβάθμισης του οικοσυστήματος, παράγοντες που συνέβαλλαν στη διατάραξη της οικολογικής του ισορροπίας και στη μείωση της οικολογικής του αξίας, πράξεις και παραλήψεις του πολιτικού συστήματος και του ντόπιου πολιτικού προσωπικού, νέες πιέσεις οικονομικών και συνεπακόλουθα πολιτικών συμφερόντων και απειλές που πρέπει να αντιμετωπισθούν, καθώς και το νέο σχέδιο ΠΔ που φροντίζει εντέχνως να τις παρακάμπτει. Από τη συζήτηση κρίθηκε αναγκαία η συμβολή των πολιτών μέσω κινηματικής πίεσης-διεκδίκησης που πρέπει και οφείλει να ασκηθεί προς τους ιθύνοντες, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων και την προστασία μιας λίμνης που θέλουν να τη ζουν και να τη χαίρονται ο λαός της πόλης και οι επισκέπτες της.