Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο του σ. Θεοχάρη Παρασεκυόπουλου. η οικογένειά του, προσέφερε στο Μ-Λ ΚΚΕ, το ποσό των 100 ευρώ.