Στη μνήμη του αδελφού τους Ιωσήφ, η Έρση
και ο Γιώργος πρόσφεραν στο Μ-Λ ΚΚΕ 100€
Στη μνήμη του ακριβού μας συντρόφου Σήφη
Σταυρίδη σύντροφοι του Μ-Λ ΚΚΕ πρόσφεραν 300€

Στη μνήμη του σ. Σήφη Σταυρίδη και όλων
των συντροφων που έφυγαν ο σ. Στάθης
Γιαννακιτσίδης
προσφέρει στο Μ-Λ ΚΚΕ
300€