Το τελευταίο διήμερο του Οκτώβρη πραγματοποιήθηκε πανελλαδική κομματική Σύσκεψη του Μ-Λ ΚΚΕ και συζήτησε πάνω στην πολιτική κατάσταση -διεθνή, περιφερειακή και εσωτερική- καθορίζοντας τα πολιτικά και οργανωτικά καθήκοντα της επόμενης περιόδου με βάση την εισήγηση της ΚΕ. Συζήτησε επίσης πάνω στα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα (καταιγισμός αντιλαϊκών μέτρων, με αιχμή το αντεργατικό τερατούργημα, καθεστώς απαγορεύσεων, άγριας αστυνομικής τρομοκρατίας και καταστολής) και έκανε τον απολογισμό τής δράσης του κόμματος. Ταυτόχρονα, έθεσε στο επίκεντρο της κομματικής δουλειάς τα οργανωτικά ζητήματα, αυτά που αφορούν την κομματική οικοδόμηση, την ενίσχυση των δεσμών του κόμματος με τους συναγωνιστές και ευρύτερα τους εργαζόμενους, που εκ των πραγμάτων δοκιμάστηκαν και δοκιμάζονται λόγω της πανδημίας. Τα συμπεράσματα και οι κατευθύνσεις της Σύσκεψης, τα πολιτικά και οργανωτικά καθήκοντα που έθεσε περιέχονται στην Απόφαση της ΚΕ που δημοσιεύεται στις σελίδες 8-11.

Οι εργασίες της Σύσκεψης ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, μέσα σε κλίμα αγωνιστικής αισιοδοξίας και πίστης για τη δυνατότητα εκπλήρωσης των πολιτικών και οργανωτικών στόχων και την προώθηση των γενικότερων σκοπών του Μ-Λ ΚΚΕ.