Ως Εκπαιδευτικός Όμιλος έγκαιρα είχαμε επισημάνει την ανάγκη να υπάρξει ένα κείμενο διακήρυξης, το οποίο θα έπρεπε να κατατεθεί σε χρόνο που θα έδινε τη δυνατότητα να συζητηθεί και κυρίως ένα κείμενο λιτό και συνοπτικό που θα στέκεται σε βασικά σημεία και κατευθύνσεις που μας ενώνουν αποφεύγοντας όλα τα ζητήματα στα οποία διαφωνούμε.

Ως Εκπαιδευτικός Όμιλος έχουμε επιμείνει και τονίσει ότι για ένα Μετωπικό Σχήμα αποτελεί απαράβατο όρο για τη λειτουργία του η αρχή της Ομοφωνίας. Ότι οι Παρεμβάσεις μπορούν να συνεχίσουν να προχωρούν μόνο στη βάση του σεβασμού των πολλών και διαφορετικών απόψεων και θέσεων. Και να θέτουν τον πήχη της συμφωνίας μέχρι εκεί που ΟΛΟΙ μπορούν να συμφωνήσουν ή να αποδεχτούν.

Ειδικά όλο το προηγούμενο διάστημα, ανοίξαμε το ζήτημα στο ΓΣ και στις Παρεμβάσεις του Δημοσίου, διαφωνώντας με κάθε προσπάθεια και γεγονός επιβολής ξεκαθαρίζοντας ότι για εμάς αυτό αποτελεί βασικό πρόβλημα.

Αντί όλων αυτών υπάρχει σταθερά η επιμονή κάποιων «χώρων» να επαναφέρουν ξανά και ξανά ζητήματα στα οποία είναι δεδομένες και γνωστές οι διαφωνίες και με επιμονή να προσπαθούν να τα επιβάλουν.

Αυτό ακριβώς συνέβη και με το θέμα της διακήρυξης των Παρεμβάσεων η οποία, παρά το ότι ήρθε τελευταία στιγμή, ήταν ένα τεράστιο κείμενο που για μια ακόμη φορά επανάφερε τα ζητήματα στα οποία οι διαφωνίες μας είναι εδώ και χρόνια δεδομένες και άλυτες.

Όταν στη συζήτηση των Παρεμβάσεων φτάσαμε στο σημείο που θα συζητάγαμε για τα κρίσιμα θέματα, υπήρξε κάθετη άρνηση για συνέχεια της συζήτησης. Σε μια ύστατη προσπάθεια να βρεθεί λύση, στείλαμε αμέσως μετά μια πρόταση για αλλαγές σε ζητήματα που για εμάς είναι αδιαπραγμάτευτα. Αγνοήθηκε και αυτό και η διακήρυξη στάλθηκε και δημοσιεύτηκε.

Για μια ακόμη φορά, παρά το ότι το θέσαμε επιτακτικά και στη συζήτηση των Παρεμβάσεων στο δημόσιο, η συζήτηση έληξε με την επιβολή μιας άποψης.

Διαφωνούμε με το κείμενο για ζητήματα που επανειλημμένα έχουμε θέσει και επιχειρηματολογήσει. Δεν κατανοούμε καθόλου την επιμονή να τα επαναφέρουν και να τα επιβάλλουν κάποιοι, καθώς και τη σκοπιμότητα αυτής της πρακτικής.

Αυτό που δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούμε είναι η επιβολή αναλύσεων και θέσεων με τις οποίες διαφωνούμε.
Για αυτούς τους λόγους δεν συμμετέχουμε στο ψηφοδέλτιο των Παρεμβάσεων.

Η ευθύνη βαραίνει όσους επιμένουν σε αυτές τις πρακτικές. Τα ζητήματα έχουν ανοίξει και απαιτούν καθαρή τοποθέτηση από κάθε πλευρά.

Για την ΕΡΓΑΣ και τον Εκπαιδευτικό Όμιλο:

Αγγελική Φατούρου (σύνεδρος)
Σόφης Χρίστος (σύνεδρος)
Πετράκης Βασίλης (μέλος απερχόμενου ΓΣ)