Σχετικά με τις εξετάσεις της ελληνικής PISA, η Αγωνιστική Παρέμβαση εκπαιδευτικών νομού Ηρακλείου σε σχετική ανακοίνωση, που εξέδωσε εκφράζοντας την αντίθεση και αντίσταση των εκπαιδευτικών, υπογράμμισε μεταξύ άλλων τα παρακάτω:


Στο παραπέντε των εκλογών, στελέχη του ΥΠΑΙΘ δήλωσαν ότι θα συνεχιστούν οι εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα («ελληνική PISA») και ότι θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023, δηλ. μόλις έντεκα μέρες πριν τις εκλογές(!)

Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ, οι εξετάσεις αυτές «αποτυπώνουν τον βαθμό ανταπόκρισης των μαθητών στις εξεταζόμενες γνώσεις και δεξιότητες, σύμφωνα με τους στόχους που θέτουν τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών».

Με βάση τον αντιλαϊκό νόμο 4823/2021, σκοπός των εξετάσεων αυτών είναι «η εξαγωγή πορισμάτων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και τον βαθμό επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο, περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας».

Oι πραγματικοί στόχοι του προγράμματος «Ελληνική PISA» είναι οι εξής:

Η επιβολή του μοντέλου της καταρτισιμότητας στην εκπαίδευση

Η θέσπιση της «ελληνικής PISA» όχι μόνο δεν είναι… αθώα, αλλά έχει ως στόχο της να επιβάλει ως μοντέλο μαθησιακό και συνολικότερα εκπαιδευτικό τις αντιδραστικές κατευθύνσεις των συνθηκών της ΕΕ που αφορούν στη μετατροπή της παρεχόμενης γνώσης σε …αποσπασματική πληροφορία, στην καθιέρωση της καταρτισιμότητας και στην αποδόμηση των βασικών μορφωτικών κατακτήσεων του λαϊκού κινήματος στον χώρο της εκπαίδευσης.

Η ακόμη πιο ταξική κατηγοριοποίηση των σχολείων

Τα αποτελέσματα αυτών των test θα αξιοποιηθούν ως εργαλείο για την κατηγοριοποίηση των σχολείων. Το νέο καθεστώς που θα επιβάλει η «ελληνική PISA», με τον κύκλο των τεστ, θα στοχεύσει στην αποπομπή των πιο αδύνατων μαθητών από το σχολείο, δηλ. των παιδιών από τα φτωχά λαϊκά στρώματα, που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα προσχεδιασμένα μαθήματα από τους «προμηθευτές» που βρίσκονται πάνω και έξω από το σχολείο και έτσι θα καταδικάζονται, με ακόμη πιο σκληρούς όρους, στο μορφωτικό και κοινωνικό περιθώριο.

Η σύνδεση της επίδοσης των μαθητών στα test με την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών.

Η επίδοση των μαθητών στα προαναφερόμενα test θα αποτελέσει επιπλέον κριτήριο «Αξιολόγησης» των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα κρίνονται(!) με βάση τα αποτελέσματα των μαθητών τους στις εξετάσεις της «Pisa».

Στόχος των εν λόγω εξετάσεων είναι από τη μια να συγκαλύπτονται οι οξυμμένες κοινωνικές ανισότητες στη μόρφωση και από την άλλη να ενοχοποιείται(!) ο εκπαιδευτικός για τη δεδομένη αποτυχία των πολλών και φτωχών μαθητών που δεν έχουν τη δυνατότητα της…. ιδιωτικής προπόνησης στα test πολλαπλής επιλογής και γενικώς στα μαθήματα που πρέπει να …προμηθευτούν(!) από τους πολύμορφους εμπόρους της γνώσης.

Είναι προφανές ότι αυτές οι συνθήκες όχι μόνο ακυρώνουν τον ρόλο του δασκάλου, μετατρέποντάς τον σε έναν εντατικοποιημένο ιμάντα στεγνής μεταβίβασης …προκαθορισμένων μοτίβων διδασκαλίας, αλλά επιπλέον καταργούν τον συλλογικό ιστό, επιβάλλουν και απαιτούν τον ανταγωνισμό, συνδέουν την αμοιβή με την επίδοση των μαθητών, ακυρώνουν τα θεμέλια των εργασιακών, οικονομικών και δημοκρατικών κατακτήσεών μας.