Έξω η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ, τη μηχανή
του πολέμου και της ιμπεριαλιστικής κυριαρχίας