Προωθείται από την κυβέρνηση της ΝΔ και την «άξια» Υπουργό Πολιτισμού της, η «Μελέτη αρχιτεκτονικού προσχεδίου για την Αναβάθμιση, υπόγεια επέκταση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με δωρεά Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας», που είχε εξαγγελθεί και στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης το 2019 από τον Πρωθυπουργό, ευχαριστώντας μάλιστα το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την προσφορά του να χρηματοδοτήσει τις πρώτες μελέτες.

Στις 21 Δεκεμβρίου 2021, η Υπουργός ανακοινώνει μέσω Δελτίο Τύπου, την υπογραφή σύµβασης δωρεάς για το ποσό των 650.000 ευρώ µε την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Οικογένεια Νικολάου Σ. Λαιμού ΑΜΚΕ» για την «εκπόνηση της µελέτης αρχιτεκτονικού προσχεδίου αναβάθμισης, ανάδειξης και υπόγειας επέκτασης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, και την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου». Η σύμβαση δεν δίνεται στη δημοσιότητα, ενώ στη Διαύγεια αναρτάται μόνο η απαλλαγή της ΑΜΚΕ από την καταβολή ΦΠΑ! Στην πραγματικότητα πρόκειται για τη χρηματοδότηση μέσω της δωρεάς ενός τελείως κλειστού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων, που οι όροι διεξαγωγής του περιγράφονται αποσπασματικά σε Απόφαση της Υπουργού. Η Απόφαση ορίζει επταμελή Επιτροπή αξιολόγησης από 3 μέλη της ΑΜΚΕ και 4 από το ΥΠΠΟ και καθορίζει το έργο της: «η επιλογή τουλάχιστον δέκα (10) αρχιτεκτονικών γραφείων του εξωτερικού, που θα προσκληθούν να υποβάλουν αρχιτεκτονικό προσχέδιο έναντι οικονομικής αμοιβής, με την υποχρέωση συνεργασίας με ένα τουλάχιστον ελληνικό γραφείο ή ομάδα». Αυτά χωρίς καμία αιτιολόγηση για τους λόγους του αποκλεισμού των ελληνικών αρχιτεκτονικών γραφείων, αλλά και τον λόγο που εκχωρήθηκε η διαδικασία του διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων σε μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) άσχετη με το αντικείμενο. Σύμφωνα με το δημοσιευμένο καταστατικό της, η εταιρεία ιδρύθηκε στις 27/11/2020, με εταιρικό κεφάλαιο 10.000 ευρώ, οι δυο από τους τρεις εταίρους (μέλη του τριμελούς Δ.Σ.) δεν έχουν καμία σχέση με θέματα πολιτισμού ή αρχιτεκτονικής (πρόκειται για στελέχη ναυτιλιακής εταιρείας, η μία διευθυντής με έδρα τον Παναμά και η άλλη νομικός με έδρα την Αγγλία), ο δε τρίτος εταίρος, ο κ. Θωμάς Δοξιάδης, διατηρεί γραφείο αρχιτεκτονικής τοπίου (!) με έδρα την Αθήνα.

Μιλώντας για ένα έργο που η υλοποίησή του θα υπερβεί ίσως και τα 150 εκατομμύρια ευρώ (δημοσιεύματα στον Τύπο μιλούν για 300 εκατομμύρια!), δεν είναι δυνατόν η δωρεά των 650.000 ευρώ να επιτάσσει την παράκαμψη των νόμιμων διαδικασιών και τη συνδιαχείριση της διενέργειας του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με μία Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, όταν μάλιστα πρόσφατα η Κυβέρνηση της ΝΔ άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο διενέργειας αρχιτεκτονικών διαγωνισμών (ΦΕΚ Β΄ 2239/ 31.5.2021) για αξιόλογα κτήρια του Δημοσίου. Εδώ διεκδικούμε και πάλι άλλη μια όχι απλά πανευρωπαϊκή αλλά παγκόσμια πρωτοτυπία που αρμόζει σε χώρα-μπανανία! Με τις μεθοδεύσεις αυτές αποκλείονται προκλητικά τα ελληνικά αρχιτεκτονικά γραφεία, υποβιβάζονται σε βοηθούς των ξένων γραφείων, απαξιώνεται η αρχιτεκτονική και πολιτιστική παρακαταθήκη των Ελλήνων αρχιτεκτόνων, ως ανάξιων να διαχειριστούν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Για το ίδιο θέμα άλλωστε δημοσιοποιήθηκε και Ανοιχτή Κοινή Επιστολή του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ) & του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ), με θέμα «Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων: Να αποκατασταθεί η νομιμότητα, να τηρηθεί η δεοντολογία, να προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον».