Με ανακοίνωσή του που δημοσιεύτηκε στις 16-10-20, ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.) καλεί όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να καταγγείλουν τους αντεργατικούς και αντισυνδικαλιστικούς κυβερνητικούς σχεδιασμούς, όπως αυτοί ξεδιπλώνονται μέσα από το λεγόμενο «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικά Δικαιούχων» (ΚΜΠΔ). Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των γνωστών πολιτικο-συνδικαλιστικών παρατάξεων με πανελλαδική παρουσία, τηρούν ευλαβική σιγή ιχθύος απέναντι στο πρόβλημα (στην καλή περίπτωση μιλούν «αγωνιστικά», ωστόσο οπωσδήποτε αόριστα) στρώνοντας πρακτικώς το έδαφος για την εφαρμογή του Μητρώου.

Στην πρόσκληση που απηύθυνε συγκεκριμένα προς τη ΓΣΕΕ, το ΕΚΑ, καθώς και όλα τα Εργατικά Κέντρα της χώρας για ανάληψη πρωτοβουλίας ενάντια στο ΚΜΠΔ, είναι ενδεικτικό ότι ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων δεν έλαβε ακόμη καμία απόκριση. Ακολουθεί το σχετικό κείμενο που απέστειλε ο ΣΕΚΑ.

Να εξαιρεθούν τα σωματεία
και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις
από το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικά Δικαιούχων

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων καλεί τη ΓΣΕΕ, όλα τα Εργατικά Κέντρα, καθώς και όλες τις δευτεροβάθμιες και πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας να καταγγείλουν το νέο αντεργατικό επεισόδιο του «Κεντρικού Μητρώου Πραγματικά Δικαιούχων», εξέλιξη η οποία αυτή τη φορά υλοποιείται μέσω του νόμου του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334)». Ο νέος νόμος προδιαγράφει την ακόμα μεγαλύτερη παρέμβαση του κράτους στα εσωτερικά των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των κομμάτων. Με ποινές που μπορεί να ανέλθουν μέχρι τα 60.000 ευρώ ανά σωματείο(!), όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ελέγχονται, πλέον σε βάθος δεκαετίας(!), με το ερώτημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της υπόθαλψης/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας(!).

Πρόκειται για απαράδεκτη, τρομοκρατική όσο και συκοφαντική στοχοποίηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων καλεί τη ΓΣΕΕ, όλα τα Εργατικά Κέντρα, καθώς και όλες τις δευτεροβάθμιες και πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας να ζητήσουν την εξαίρεση από το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικά Δικαιούχων όλων των συνδικάτων, όλων των συλλόγων και σωματείων που αρνούνται να λάβουν κρατική χρηματοδότηση, κονδύλια από κοινοτικά προγράμματα ή την εργατική εστία.

Ως Σύλλογος που πρακτικώς εξασφαλίζει την ύπαρξή του μέσα από τις συνδρομές των μελών του, δεν δεχόμαστε καμία παρέμβαση στα οικονομικά μας, και δεν λογοδοτούμε σε αυτούς που συκοφαντούν και τρομοκρατούν τον συνδικαλισμό και τους δημοκρατικά εκλεγμένους εκπροσώπους τους.