Η Ελλάδα παραμένει η χώρα με τα χαμηλότερα επιδόματα ανεργίας από οποιαδήποτε άλλη χώρα του OOΣΑ. Όχι μόνο σε διάρκεια, αφού το επίδομα δεν λαμβάνεται μετά τους 12 μήνες, αλλά και σε ποσότητα, μιας και παραμένει καθηλωμένο σταθερά στο 55% του ημερομίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη.

Η κυβέρνηση, παρ’ όλες τις διακηρύξεις της και καθ’ όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησής της, δεν έκανε τίποτα για την καλυτέρευση των συνθηκών ζωής των ανέργων, αντίθετα προχώρησε στην αφαίμαξη των πόρων που προορίζονταν για αυτούς. Με μια σειρά νόμους προχώρησε σε διαδοχικές μειώσεις των εισφορών. Αρχικά νομοθετήθηκε η μείωση κατά 0,75% από τις εισφορές υπέρ κλάδου ανεργίας. Ποσοστό που κατανεμήθηκε 0,48% από τις εισφορές του εργοδότη και κατά 0,27% από την εργατική εισφορά. Με τον νόμο αυτόν επίσης μειώθηκε και κατά 0,15% το ασφάλιστρο που κατέβαλε ο εργαζόμενος υπέρ ενιαίου λογαριασμού για την κοινωνική πολιτική.

Έπειτα με νέο νόμο έκοψε επιπλέον 1,85% από την ασφαλιστική εισφορά υπέρ κλάδου ανεργίας. Η νέα αυτή μείωση επιμερίστηκε κατά 1,49% στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36% στο ασφάλιστρο του εργαζόμενου. Ενώ περικόπηκε κατά 0,30% και 0,85% αντίστοιχα και το ασφάλιστρο υπέρ κοινωνικών πολιτικών του πρώην ΟΑΕΔ. Συνολικά υπολογίζεται ότι μεσοπρόθεσμα θα επιβαρυνθεί το δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα περίπου με 78 δισ. ευρώ.

Ταυτόχρονα και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ΔΥΠΑ, (πρώην ΟΑΕΔ) σε 1.074.573 ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο για τον μήνα Φεβρουάριο 2023. Από αυτούς οι 538.940 (ποσοστό 50,2%) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 535.633 (ποσοστό 49,8%) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Όμως μόλις 1 στους 5, δηλαδή οι 239.196, του συνόλου των ανέργων για τον Φεβρουάριο επιδοτούνται.

Και με αυτά τα στοιχεία η κυβέρνηση της ΝΔ τέσσερα χρόνια τώρα αποδεικνύει ξανά και ξανά ότι οι ζωές των εργαζομένων δεν την απασχολούν. Την ώρα που οι εργαζόμενοι παλεύουν για μακρύ χρονικό διάστημα για να βρουν μια δουλειά και για να επιβιώσουν κάτω από το βάρος της καλπάζουσας αύξησης των ειδών πρώτης ανάγκης, η κυβέρνηση μειώνει συστηματικά τα ποσά που προορίζονται για την επιβίωση και τη στήριξη των ανέργων.