Με αφορμή τις επιθέσεις της ΠΣ -Συζήτηση και αντιπαράθεση πάνω στα πραγματικά προβλήματα του κινήματος

Το Μ-Λ ΚΚΕ και το ΚΚΕ (μ-λ), οργανώσεις σχεδόν ομόηχες και ομότιτλες, έχουν κοινή προέλευση και κοινές γενικές αναφορές, έχουν προφανείς ομοιότητες, αλλά έχουν επίσης και διαφορές, ορισμένες μάλιστα απ’ αυτές σε σημαντικά ζητήματα. Είναι γνωστή και εντελώς συγκεκριμένη η δική μας θέση και η αντίστοιχη πολιτική πρακτική. Παρά τις διαφορές μας ακόμα και σε … Συνεχίστε να διαβάζετε το Με αφορμή τις επιθέσεις της ΠΣ -Συζήτηση και αντιπαράθεση πάνω στα πραγματικά προβλήματα του κινήματος.