ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πα­ρα­σκευ­ή, 10 Μάη, 7:30 μ.μ.
Αίθουσα “ΣΦΗΝΑ” Αρα­βα­ντι­νού 6

ΒΟΛΟΣ
Πα­ρα­σκευ­ή, 10 Μάη, 6.30 μ.μ.
Αίθουσα Εργατικού Κέντρου Βόλου

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
Πα­ρα­σκευ­ή, 10 Μάη, 7:00 μ.μ.
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δημαρχείου Δρα­πε­τσώνα­ς

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Σάββατο, 11 Μάη, 8 μ.μ.
Αίθουσα “Πάν­θε­ο­ν”

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Κυριακή, 12 Μάη, 7 μ.μ.
Αίθουσα Δημοτικού Συμ­βου­λί­ου (Κεντρική Πλατεία  Ν. Σμύρ­νη­ς

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δευ­τέρα, 13 Μάη, 6:30 μ.μ.
Αίθουσα “Πο­λύ­κε­ντρο” Δή­μου Ηρα­κλεί­ου

ΒΕΡΟΙΑ
Σάβ­βα­το, 18 Μάη, 7:00 μ.μ.
Αί­θου­σα “ΕΛΗΑ”

ΑΘΗΝΑ Κεντρική Εκδήλωση
Σάββατο, 18 Μάη, 7:30 μ.μ.
“ΣΗΜΑ”  Ισαύρων 29Γ,  Εξάρχεια

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τρί­τη, 21 Μά­η, 6:30 μ.μ.
Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Αγ.Κήρυκος ΙΚΑΡΙΑ
Σάβ­βα­το, 18 Μάη, 8:00 μ.μ.
Καφενείο “Καντούνι”, στο Χριστό