Με απόφαση του υπ. Υποδομών, Κώστα Καραμανλή, μπαίνει σε εφαρμογή ο νόμος που ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο και επιτρέπει σε ιδιώτες να επιβλέπουν εκείνοι, αντί για το Δημόσιο, την υλοποίηση κάθε είδους σύμβασης και έργου. Οι ιδιώτες επιβλέποντες, δεν θα έχουν τυπικά σχέση με τους ανάδοχους των έργων, όμως και θα επιλέγονται από αυτούς και θα πληρώνονται από αυτούς, κατά συνέπεια κυριολεκτικά ο ανάδοχος θα έχει και το καρπούζι και το μαχαίρι στο έργο που θα αναλαμβάνει.

Ο Ιδιωτικός Φορέας Επίβλεψης (ΙΦΕ) είναι «τυπικώς και ουσιαστικώς» ισοδύναμος με την υπηρεσία του Δημοσίου που θα ασκούσε την επίβλεψη. Ενώ η εγγραφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων (ΜΗΕΣΔΔΕ) αποτελεί το μοναδικό κριτήριο ελέγχου του ΙΦΕ. Ταυτόχρονα ο νόμος κάνει ξεκάθαρο ότι η Αναθέτουσα Αρχή, δηλαδή αυτός που προκηρύσσει το έργο (στα Δημόσια έργα, φορέας Δημοσίου) δεν υποχρεούται να αιτιολογήσει την απόφασή της σε ποιoν θα ανατεθεί η επίβλεψη, δηλαδή σε Ιδιώτη ή σε Δημόσια Υπηρεσία, άρα η επιλογή Ιδιωτικό δεν θα επιφέρει ούτε έλεγχο, αλλά -το βασικότερο- ούτε ενστάσεις.

Ο νόμος αυτός υλοποιήθηκε με πρόσχημα την έλλειψη προσωπικού στο δημόσιο. Στην πράξη όμως είναι διοχέτευση δημόσιου χρήματος στους μεγαλοκατασκευαστές. Μιας και, όπως καταγγέλλει η ΕΜΔΥΔΑΣ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών) οι αμοιβές των ιδιωτών επιβλεπόντων θα μπορούσαν κάλλιστα να χρηματοδοτήσουν προσλήψεις νέων μηχανικών ή και βελτίωση των αποδοχών των υπηρετούντων Υπαλλήλων. Και συνεχίζει, στην πραγματικότητα με πολύ μικρότερο κόστος ένας εργαζόμενος μηχανικός σε μια Δημόσια Υπηρεσία καλύπτει και άλλες ανάγκες της υπηρεσίας, εκτός της επίβλεψης του έργου.

Ο νόμος προβλέπει ότι οι ιδιώτες θα καθορίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές για τα έργα, ιδιώτες θα καθορίζουν τις τιμές των υλικών και των εργασιών, δηλαδή το κόστος των έργων, τις μελέτες θα τις εκπονούν οι ιδιώτες μελετητές και θα τις επιβλέπουν οι πιστοποιημένοι ιδιωτικοί φορείς. Τα έργα θα τα κατασκευάζουν οι ιδιώτες εργολάβοι και θα τα επιμετρούν και επιβλέπουν ιδιώτες. Στο μόνο που θα εμφανίζεται το Δημόσιο θα είναι για να πληρώσει τον λογαριασμό. Η εφαρμογή αυτού του νόμου λύνει τα χέρια στους μεγαλοκατασκευαστές να βάλουν ακόμα περισσότερο το χέρι στο βάζο με το μέλι, αφού στην πραγματικότητα ο ΙΦΕ θα αποτελεί υπάλληλό τους και μάλιστα επιλεγμένο και από τους ίδιους. Η κυβέρνηση της ΝΔ με συστηματικότητα μετακυλεί τις υποχρεώσεις του κράτους στους ιδιώτες, ταυτόχρονα φροντίζει ώστε το Δημόσιο χρήμα να σπαταλάται χωρίς ελέγχους και με τεράστιες επισφάλειες, αλλά το κυριότερο είναι ότι με τέτοιου είδους νομοθεσία θέσεις εργασίας εξαφανίζονται.