Επτά Ομοσπονδίες του δημοσίου τομέα έχουν κηρύξει από τις 23 Νοέμβρη 2020 επαναλαμβανόμενες διαμαρτυρίες τεχνικών: Οι Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε., Π.Ο.Σ.Ε. – Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Π.Ο.Γ.Ε.Δ.Υ., Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ., Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν στις γραμμές τους τα σωματεία υπαλλήλων των τεχνικών υπηρεσιών του δημοσίου. Οι Ομοσπονδίες σε κοινή ανακοίνωσή τους διεκδικούν την απόσυρση τροποποιήσεων που έχουν ενταχθεί στο νομοσχέδιο για την τροποποίηση του ν.4412/16 που ενισχύουν την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε «Αναπτυξιακούς Οργανισμούς» και ιδιώτες, δηλαδή, την παρουσία ιδιωτικών συμφερόντων σε όλο το φάσμα παραγωγής Δημοσίων Έργων.

Ταυτόχρονα ζητούν και προσλήψεις προσωπικού με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας, μιας και στα μνημονιακά χρόνια έχει υπάρξει τρομακτική υποστελέχωση των υπηρεσιών αυτών.

Οι κυβερνητικές τροποποιήσεις είναι μέρος της συστηματικής προσπάθειας παράδοσης τομέων του Δημοσίου στους ιδιώτες. Η νέα τροποποίηση του νόμου:

Πρώτον, ενισχύει το σύστημα μελέτη – κατασκευή, δηλαδή παραχωρεί στον κατασκευαστή – εργολάβο και τη μελέτη του έργου. Πρακτικά, μετατρέποντας τη μελέτη όχι σε αυτόνομη δουλειά, αλλά σε εργαλείο του κατασκευαστή για να ενισχύσει τα κέρδη του, αφού θα γίνεται κάτω από το πρίσμα του φθηνότερου, ελάχιστου και βολικότερου υλικού για την επίτευξη της δοσμένης απαίτησης για το έργο.

Δεύτερον θεσμοθετεί την ιδιωτική επίβλεψη έργων και μελετών, δηλαδή τη δυνατότητα να μπορεί να ασκηθεί επίβλεψη εκτός από την υπηρεσία, δηλαδή το κράτος, και από πιστοποιημένο ιδιωτικό φορέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων), ο οποίος θα διαθέτει τις αναγκαίες εξειδικευμένες γνώσεις. Παραχωρεί δηλαδή την επιτήρηση της κατασκευής δημόσιας περιουσίας όχι στον νόμιμο ιδιοκτήτη του, αλλά σε ιδιώτη που τα συμφέροντά του δεν ταυτίζονται με αυτά του κράτους.

Και τέλος και ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι ο ιδιώτης επιβλέποντας δεν θα υποχρεούται από το νόμο να δηλώσει τι έχει ελέγξει – παρακολουθήσει αλλά απλώς να παραλάβει τι του είπε ο κατασκευαστής, δηλαδή μετατρέπεται το σύστημα σε δηλωτικό από ελεγκτικό, όπως ισχύει σήμερα. Οι συνέπειες είναι προφανείς, το ένα ιδιωτικό συμφέρον συναλλάσσεται χωρίς ευθύνες με το άλλο ιδιωτικό συμφέρον, χωρίς την παραμικρή παρεμβολή από τον πραγματικό κύριο του έργου, το δημόσιο.

Όλα αυτά είναι μία ακόμη παραχώρηση δημόσιων υπηρεσιών στους ιδιώτες για να τις εκμεταλλεύονται. Μιας και τόσο ο ελεγκτής όσο και ο κατασκευαστής θα πληρώνονται από το κράτος, δηλαδή τον Έλληνα φορολογούμενο, χωρίς όμως το κράτος να έχει κανένα λόγο για τη δουλειά που γίνεται. Ζωτικής σημασίας υποδομές, όπως δρόμοι, νοσοκομεία, δημόσια κτήρια, θα παραλαμβάνονται εν μέσω αδιαφάνειας και με αμφιβόλου ποιότητας ασφάλεια. Δημόσια χρήματα θα σπαταλώνται χωρίς ελέγχους. Και τέλος, θέσεις εργασίας θα εξαφανίζονται.