Οι ελληνοτουρκικές διερευνητικές συνομιλίες και πού μπορεί να οδηγήσουν

Το Πρωτόκολλο της ανεξαρτησίας του Ελληνικού κράτους (γνωστό και ως Πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830) υπογράφτηκε από τις Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία στις 3 Φεβρουαρίου του 1830! Ήταν η πρώτη επίσημη, διεθνής διπλωματική πράξη που αναγνώριζε την Ελλάδα ως «κυρίαρχο» και «ανεξάρτητο» κράτος. Σήμερα, με βάση τις ιστορικές αναλογίες, οι ΗΠΑ, η ΕΕ και το … Συνεχίστε να διαβάζετε το Οι ελληνοτουρκικές διερευνητικές συνομιλίες και πού μπορεί να οδηγήσουν.