Η βαρβαρότητα στους εργασιακούς χώρους
και οι απάνθρωπες εργασιακές σχέσεις πρέπει να σταματήσουν!

Σαν να μην έφτανε το χτύπημα στις εργασιακά δικαιώματα που δέχτηκαν οι εργαζόμενοι μόλις τον Ιούνιο του 2021 με τον Νόμο Χατζηδάκη, έρχεται τώρα το νομοσχέδιο Γεωργιάδη να αποδείξει ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν πολύ χειρότερα και ότι η 8ωρη εργασία μπορεί πλέον να θεωρείται άπιαστο όνειρο!

Ένα από τα πιο αντιδραστικά άρθρα του εν λόγω νομοσχεδίου αναφέρεται σε νέου τύπου συμβάσεις. Συγκεκριμένα, το άρθρο 10 μιλάει για την Ελάχιστη Προβλεψιμότητα της Εργασίας ως εξής: «όταν το πρόγραμμα οργάνωσης του χρόνου εργασίας του εργαζομένου είναι εξ ολοκλήρου ή ως επί το πλείστον μη προβλέψιμο, ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να δεχθεί να απασχοληθεί από τον εργοδότη [..] όταν η εργασία παρέχεται εντός προκαθορισμένων ωρών και ημερών αναφοράς [..] και όταν ο εργαζόμενος έχει ειδοποιηθεί από τον εργοδότη για την ανάθεση εργασίας εγγράφως ή με γραπτό μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου (sms) ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, σε εύλογο χρόνο που δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 24 ωρών πριν από την ανάληψη της εργασίας, πλην περιπτώσεων που δικαιολογούν αντικειμενικά μικρότερο χρόνο προειδοποίησης [..]».

Μαζί με την αύξηση του ωραρίου σε 13 ώρες ημερησίως και την απασχόληση σε πολλούς εργοδότες που εισηγείται το νομοσχέδιο Γεωργιάδη, τώρα οι εργαζόμενοι καλούνται να εργαστούν «κατά παραγγελία», δηλαδή εκτάκτως και συγκεκριμένες ώρες (προφανώς τις ώρες αιχμής) μέχρι και 24 ώρες νωρίτερα. Με άλλα λόγια, οι εργαζόμενοι θα δεσμεύονται με συμβάσεις ότι θα δέχονται ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο ωράριο, το οποίο θα υπαγορεύεται από τον εργοδότη, τις ανάγκες του, την ζήτηση, λίγες ώρες μόνο πριν από την ανάληψη της εργασίας.

Με αφορμή φαινόμενα μαύρης και ελαστικής εργασίας σε κλάδους όπως του επισιτισμού, των καλλιτεχνών, των φορτοεκφορτωτών, της ιδιωτικής εκπαίδευσης, η κυβέρνηση αναλαμβάνει να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να νομιμοποιήσει όλες τις παρατυπίες (εις βάρος του εργαζόμενου πάντα) που είχαν παρατηρηθεί, προωθώντας κάθε είδους ευέλικτη μορφή εργασίας. Η μορφή που επιλέγει να το κάνει είναι ήδη γνωστή στα «προηγμένα» κράτη (πχ. στο Ηνωμένο Βασίλειο) ως «λευκές συμβάσεις» (white contracts), «συμβάσεις μηδενικών ωρών» (zero hours contracts) ή «συμβάσεις κατά παραγγελία» (on demand contracts), δηλαδή συμβάσεις που διαθέτεις τον εαυτό σου στον εργοδότη εν λευκώ και συμβάσεις που ξεκινούν από μηδενικό ωράριο, χωρίς δεσμεύσεις και προϋποθέσεις από πλευράς εργοδοσίας. Έτσι, η κυβέρνηση ενσωματώνει απολύτως την αντίστοιχη Κοινοτική Οδηγία, λέγοντας δια στόματος Άδωνι Γεωργιάδη ότι «ο στόχος είναι να γίνουν οι εργασιακές μας σχέσεις περισσότερο ειλικρινείς. Δεν έχουμε εφεύρει κάτι νέο. Απλώς έχουμε χαρτογραφήσει τι γίνεται στα αλήθεια στον κόσμο που ζούμε και προσπαθούμε να βοηθήσουμε εργαζόμενους και εργοδότες με έναν οργανωμένο τρόπο».

Είναι εμφανές ότι έτσι ποδοπατείται ο σταθερός ημερήσιος χρόνος εργασίας και νομιμοποιείται η πιο απάνθρωπη εκδοχή της ευέλικτης απασχόλησης. Χωρίς σταθερό ωράριο, είναι προφανές ότι δεν θα υπάρχει σταθερός μισθός αλλά ούτε κατώτατα όρια αποδοχών (ο εργαζόμενος πληρώνεται μόνο για τις ώρες που εργάστηκε, όχι για τις ώρες που ήταν stand-by), επιδόματα, άδειες κτλ. Μην ξεχνάμε ότι οι ωρομίσθιοι εργαζόμενοι και όσοι θα υπογράφουν τέτοιου είδους συμβάσεις, δεν θα θεωρούνται άνεργοι από την ΔΥΠΑ (τ.ΟΑΕΔ).

Συγχρόνως, η κατάσταση συνεχούς ετοιμότητας του εργαζόμενου θα περιορίζει σημαντικά την προσωπική του ελευθερία για χάρη του εργοδότη, και δεν θα του αφήνει πρακτικά κανένα περιθώριο ξεκούρασης, προσωπικού χρόνου και οικογενειακού προγραμματισμού. Πρόκειται για το αποκορύφωμα των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, που προετοίμαζαν όλα οι προηγούμενοι αντεργατικοί νόμοι: μετά τις συμβάσεις μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, τώρα έρχονται οι συμβάσεις «μηδενικών ωρών», συμβάσεις χωρίς να είναι σαφείς οι βασικοί όροι εργασίας, όπως ο χρόνος και οι αποδοχές!

Μηδενικές ώρες σημαίνει μηδενική ασφάλεια και μηδενικά δικαιώματα! Η βαρβαρότητα στους εργασιακούς χώρους και οι απάνθρωπες εργασιακές σχέσεις πρέπει να σταματήσουν!