Από υποκρισία, παραπλάνηση και απάτη χαρακτηρίζονται οι δηλώσεις και πράξεις του υπουργού Εργασίας Χατζηδάκη που μιλούν για «προστασία των εργαζομένων έναντι της απόλυσης».

Στο άρθρο 65 § 3 του νέου εργασιακού του νομοσχεδίου προβλέπεται μικρή αποζημίωση αντί της υποχρεωτικής επαναπρόσληψης για τους μισθωτούς σε περίπτωση που η απόλυσή τους κρίνεται άκυρη από τα δικαστήρια. Πιο συγκεκριμένα, στο εν λόγω άρθρο αναφέρονται τα εξής: «…Eάν η απόλυση πάσχει για λόγο διαφορετικό από τους λόγους της παρ.1, το Δικαστήριο, αντί οποιασδήποτε άλλης συνέπειας, μετά από αίτημα είτε του εργαζομένου είτε του εργοδότη, επιδικάζει υπέρ του εργαζομένου ποσό πρόσθετης αποζημίωσης, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τακτικών αποδοχών 3 μηνών, ούτε μεγαλύτερο του διπλάσιου της κατά νόμο αποζημίωσης λόγω καταγγελίας κατά τον χρόνο απόλυσης…».

Ο Χατζηδάκης ως δικαιολογία για τη συγκεκριμένη διάταξη πρόβαλε ότι «…αφορά τις περιπτώσεις αναδιάρθρωσης μιας επιχείρησης ή έντασης των σχέσεων μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου…». Πού βρίσκεται λοιπόν η «προστασία» του εργαζόμενου όταν εξαναγκάζεται να χάσει τη δουλειά του;

Η αλήθεια είναι ότι αυτή η διάταξη δίνει το πράσινο φως στους εργοδότες να διώχνουν εργαζόμενους ακόμα και παράνομα με αντίτιμο μια μικρή αποζημίωση. Τους εξασφαλίζει από την υποχρέωση επαναπρόσληψής τους ακόμα και αν τους απολύουν καταπατώντας τους ίδιους τους δικούς τους νόμους.

Ένα ακόμα φιλεργοδοτικό σημείο του νέου εργασιακού νομοσχεδίου είναι και η § 5 του άρθρου 65: «…Εάν η αποζημίωση απόλυσης υπολείπεται της νόμιμης κατά ποσοστό μέχρι 10%, θεωρείται ότι έγινε λόγω συγγνωστής πλάνης και ο απολυθείς μπορεί να αιτηθεί αγωγικά μόνο συμπλήρωσή της…». Δηλαδή μπορεί ο εργοδότης να δώσει κατά 10% λιγότερη αποζημίωση απόλυσης και αυτό να μη θεωρηθεί ως άκυρη απόλυση.

Θυμίζουμε ότι μέχρι τώρα αν ο εργαζόμενος δεν έπαιρνε μέχρι και το τελευταίο ευρώ, η απόλυση ήταν άκυρη. Με το νέο νομοσχέδιο Χατζηδάκη, ο εργαζόμενος θα πρέπει να κάνει αγωγή για να πάρει το 10%. Αν δηλαδή η αποζημίωση είναι 5.000, ο εργαζόμενος θα πρέπει να κάνει αγωγή για να πάρει το 10%, δηλαδή τα 500 ευρώ. Πώς ο εργαζόμενος θα πάει στα δικαστήρια αφού τα χρήματα που θα χρειαστεί για να προχωρήσει δικαστικά θα είναι παραπάνω; Είναι προφανές ότι σε βάρος του θα εκτελείται μία νόμιμη (!) κλοπή, η οποία μπορεί και να φτάνει το ύψος του ενός μισθού.