Τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια έχει τεθεί με έμφαση το καθήκον να αντιμετωπίσουμε πιο αποφασιστικά τα ζητήματα της σωστής λειτουργίας της οργάνωσης, της κομματικής οικοδόμησης και της οργανωτικής ανάπτυξης.

Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλη του 2016 η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη, όπου τα παραπάνω ζητήματα απασχόλησαν ιδιαίτερα, και τον Απρίλη του 2017 η Πανελλαδική Σύσκεψη, στην οποία εξετάστηκαν αποκλειστικά τα οργανωτικά ζητήματα και πάρθηκαν αποφάσεις. Επίσης στο 5ο Συνέδριο του κόμματος ( Μάρτης 2013) και στο τελευταίο 6ο Συνέδριο (Απρίλης 2018) τα οργανωτικά ζητήματα συζητήθηκαν διεξοδικά.

Με τις θέσεις και τον προσανατολισμό αυτών των κομματικών σωμάτων, με τη δουλειά που αναπτύχθηκε και τις πρωτοβουλίες που πάρθηκαν στο διάστημα αυτό, έγιναν σημαντικά βήματα που αποτυπώνονται στη λειτουργία του κόμματος, των οργάνων και των ΚΟΒ, στην ένταξη νέων μελών στο κόμμα και στη νεολαία, στη δημιουργία νέων οργανώσεων, στη δημιουργία πολιτιστικών χώρων νεολαίας, στη σύνδεση με συναγωνιστές και φίλους. Εξακολουθούμε όμως να έχουμε αρκετές αδυναμίες στα οργανωτικά ζητήματα και είναι αναγκαίο να βρεθούν πιο αποφασιστικά στο επίκεντρο της ζωής της οργάνωσης.

Για να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια, η ΚΕ στην τελευταία της συνεδρίαση αποφάσισε την πραγματοποίηση Πανελλαδικής Οργανωτικής Σύσκεψης το Μάη του 2020. Εκεί θα κατατεθεί ένας απολογισμός της πορείας αντιμετώπισης των οργανωτικών ζητημάτων, με σκοπό να δούμε πώς εξελίσσεται συνολικά η δουλειά μας σε αυτό τον τομέα, και πώς θα δοθεί παραπέρα ώθηση. Πηγαίνοντας προς την Πανελλαδική Οργανωτική Σύσκεψη, είναι απαραίτητο να θέσουμε μερικούς στόχους για τα οργανωτικά ζητήματα, με βάση τους οποίους θα εκτιμήσουμε στη Σύσκεψη τα βήματα που θα κάνουμε. 

Για να μπορέσει το κόμμα μας να αναπτύξει καλυτέρα τη δράση του στον τομέα της κομματικής οικοδόμησης και της οργανωτικής πολιτικής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξύψωση της στάθμης του ιδεολογικοπολιτικού του επιπέδου.

Το χώνεμα της ιδεολογίας και της πολιτικής του κόμματος δεν μπορεί να γίνει αν η εσωκομματική δουλειά δεν συνδυάζεται με την αγωνιστική πράξη. Πρέπει να ενσωματώσουμε σε όλες τις οργανώσεις, με πιο συστηματικό τρόπο, και όσο το δυνατόν πιο προετοιμασμένο, τη διεξαγωγή ιδεολογικοπολιτικών συζητήσεων που να συνδέονται ζωντανά με τα επίκαιρα καθήκοντα της πάλης. Όλα τα ιδεολογικοπολιτικά επιχειρήματά μας να γίνουν κτήμα των μελών μας, έτσι ώστε χωρίς δισταγμούς, με επάρκεια και με πεποίθηση, να μιλούν και να συζητούν σε μαζικούς χώρους, με τον πλατύ αριστερό και λαϊκό κόσμο και να διεξάγουν την ιδεολογικοπολιτική αντίκρουση της κυρίαρχης αστικής προπαγάνδας και των αντίπαλων και λαθεμένων θέσεων και απόψεων. Να σταθεροποιήσουμε και να διευρύνουμε στην ύλη της εφημερίδας μας και στο περιοδικό της νεολαίας μας τα ιδεολογικοπολιτικά κείμενα.

Τα μέλη του κόμματος βάζουν σε κίνηση την πολιτική του. Και γι’ αυτό ένας σπουδαίος τομέας της κομματικής οικοδόμησης είναι η διαπαιδαγώγησή τους. Θέλουμε κομματικά μέλη που να κατέχουν καλά τη γραμμή του Μ-Λ ΚΚΕ. Που να μπορούν να λύνουν προβλήματα εκεί που ζουν και εργάζονται, να μπορούν να εκτιμούν πολιτικά καταστάσεις, σύμφωνα με τον κομματικό προσανατολισμό. Θέλουμε κομματικά μέλη αγωνιστές, σεμνά και προσιτά στον κόσμο, που να δένονται με το λαό. Με ενεργητική παρέμβαση στο μαζικό κίνημα και δραστήρια προώθηση της πολιτικής του κόμματος. Θέλουμε μέλη με το θάρρος της γνώμης τους, με συμβολή στη διαμόρφωση της κομματικής γραμμής και πειθαρχημένα στην εφαρμογή της γραμμής που έχει αποφασιστεί συλλογικά. Θέλουμε μέλη που να αντιμάχονται τις ατομιστικές τάσεις και να θέτουν τα λαϊκά και κομματικά συμφέροντα σε πρώτη μοίρα σε σχέση με τα ατομικά συμφέροντα.

Ιδιαίτερο κεφάλαιο στα πλαίσια της οργανωτικής μας πολιτικής που πρέπει να μας απασχολήσει είναι το κεφάλαιο της οργανωτικής μας ανάπτυξης. Η εμβέλεια του Μ-Λ ΚΚΕ δεν περιορίζεται μόνο στα μέλη του. Περιλαμβάνει την επιρροή του, τους φίλους και οπαδούς του, τους ανθρώπους που συμπαθούν και εκτιμούν το σωστό και σταθερό του προσανατολισμό, τη στάση του και τους ανθρώπους του, περιλαμβάνει τη συνδικαλιστική του επιρροή, τους αναγνώστες του «Λαϊκού Δρόμου» και των ηλεκτρονικών του σελίδων, τους οικονομικούς συνδρομητές, αυτούς που θα κατέβουν μαζί του σε μια διαδήλωση, περιλαμβάνει την ευρύτερη απήχησή του.

Αποτελεί κοινή μας διαπίστωση πως η ευρύτερη επιρροή του Μ-Λ ΚΚΕ είναι αναντίστοιχη με την οργανωτική του κατάσταση και υπάρχουν σημαντικά περιθώρια οργανωτικής ανάπτυξης. Ο ορίζοντας της δουλειάς μας για την οργανωτική ανάπτυξη του κόμματος ανοίγεται σε όλο το φάσμα της επιρροής μας, και στο πιο μακρινό. Κανένας άνθρωπος όσο μακριά κι αν στέκεται δε μπορεί να μας είναι αδιάφορος. Κάθε σχέση, και η πιο υποτυπώδης και η πιο «ασήμαντη», μπορεί να συμβάλλει κάτω από τη δική μας επίδραση στη μεγάλη υπόθεση του λαϊκού κινήματος και των κομματικών μας σκοπών.

Ο αποφασιστικός κρίκος για την οργανωτική μας ανάπτυξη είναι η προσήλωση των μελών της οργάνωσης στην καλλιέργεια και σταθεροποίηση δεσμών με καθορισμένους γύρω μας ανθρώπους που υπάρχουν ή προκύπτουν. Η καταγραφή από τις οργανώσεις του κόμματος του κόσμου που βρίσκεται κοντά μας και η συστηματική – μόνιμη παρακολούθηση της εξέλιξης της δουλειάς που γίνεται μαζί του. Η σταθερή σύνδεση των μελών του κόμματος με μαζικούς χώρους (σωματεία, σύλλογοι κ.λπ.) και η δραστήρια παρέμβαση σ’ αυτούς, με έναν πλατύ τρόπο που θα πείθει για τις θέσεις και την πολιτική του κόμματος. Η προσπάθεια για τον μετασχηματισμό των κοινωνικών, συναδελφικών και συνδικαλιστικών σχέσεων, σε σχέσεις σταθερές, ιδεολογικές, πολιτικές και οργανωτικές με το Μ-Λ ΚΚΕ. Η δημιουργία στενών επαφών με τους ανθρώπους που διευκολύνουν το δέσιμο με το κόμμα μας (ατομικές συζητήσεις, τακτικό δόσιμο εφημερίδας, οικονομική ενίσχυση κλπ.). Η χρησιμοποίηση μορφών και σχημάτων πολιτικής συζήτησης με ανθρώπους που επηρεάζουμε, αποσκοπώντας στη δημιουργία οργανωμένων πυρήνων επιρροών, σε ένα πρώτο επίπεδο οργανωτικής σύνδεσης με το κόμμα.

Πίσω μας έχουμε συσσωρεύσει πολλές εμπειρίες, όπως και πολλά θετικά αποτελέσματα. Με βάση αυτά είναι αναγκαίο να εντοπίσουμε, να συζητήσουμε και να ξεπεράσουμε αδυναμίες που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο αυτό. Αδυναμίες που αφορούν ιδιαίτερα την υπόκλιση απέναντι στις δυσκολίες της συγκεκριμένης δουλειάς και μπορεί να εμφανίζονται με ποικιλόμορφα χαρακτηριστικά. Με την υποτίμηση ανθρώπων που μας περιστοιχίζουν ή με υπερβολικές προσδοκίες απέναντι σε ανθρώπους, που όταν δεν εκπληρώνονται μετατρέπονται σε απογοητεύσεις. Με την αδράνεια, την παθητικότητα, έως και τη μοιρολατρική αποδοχή πως κάποιοι δεν αλλάζουν. Με την κοφτή και αδιάλλακτη αντιμετώπιση απέναντι σε διαφωνίες, πολλές φορές  δευτερεύουσας σημασίας. Απέναντι σε αδυναμίες και ολιγωρίες αυτού ή αλλιώτικου χαρακτήρα που πρέπει να εντοπίσουμε, είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν διεξοδικότερες συζητήσεις στα πλαίσια της οργάνωσης και να αποκρυσταλλωθούν αναλυτικότερα με βάση και τις εμπειρίες μας οι κατευθύνσεις εκείνες που θα βοηθήσουν όλο το δυναμικό μας για μια πιο αποτελεσματική δράση στον τομέα της οργανωτικής ανάπτυξης και στρατολόγησης.

Στον τομέα της νεολαίας έχουν γίνει σημαντικά βήματα που έχουν αποτυπωθεί στη συμβολή της νεολαίας στη γενική παρουσία και δράση του κόμματος, στην δημόσια προβολή των θέσεων του κόμματος, στην ανάληψη κεντρικών πολιτικών και οργανωτικών καθηκόντων.

Ιδιαίτερα πρέπει να υπογραμμίσουμε το θετικό πνεύμα της οργάνωσης της νεολαίας για την υλοποίηση και λειτουργία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, του «Σήματος», της «Πυξίδας» και της «Σφήνας», των πολιτιστικών χώρων της νεολαίας και του κόμματος. Παρά τις δυσκολίες του εγχειρήματος αυτού, τις απαιτήσεις που προβάλλονται για την οργάνωση, τη λειτουργία και το περιεχόμενό των εκδηλώσεών τους, παίρνοντας υπόψη τις μικρές μας δυνάμεις, οι χώροι αυτοί στο μικρό σχετικά χρόνο λειτουργίας τους, μπόρεσαν να ανυψώσουν το επίπεδο συσπείρωσης και δραστηριότητας της οργάνωσής μας, να προσελκύσουν το ενδιαφέρον πάρα πολύ κόσμου, να προσφέρουν ένα πλούσιο πρόγραμμα από το ιδεολογικό και πολιτιστικό μέτωπο μέχρι τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία. Εξασφαλίζοντας την οικονομική τους αυτοτέλεια, στοιχείο απαραίτητο για την προοπτική τους, και τη σταθερή στήριξη των οργανώσεων της νεολαίας και του κόμματος, μπορεί να αποτελέσουν σημείο αναφοράς της οργάνωσης μας για την ανάπτυξη μιας ακόμη πιο πλούσιας σε περιεχόμενο δραστηριότητας, να αποτελέσουν χώρο καθημερινής επαφής και συνάντησης ιδιαίτερα της νεολαίας, να συμβάλουν στο άπλωμα της οργανωτικής μας επιρροής.

Παρά τα θετικά βήματα της οργάνωσης της νεολαίας, η Πορεία παραμένει μια μικρή αριθμητικά δύναμη, με ασθενικούς δεσμούς στο μαθητικό και φοιτητικό χώρο, και πρέπει να καταβληθούν επίμονες και συστηματικές προσπάθειες μέχρι να ξεφύγει από τα μικρά και περιορισμένα πλαίσια. Το καθήκον μιας τέτοιας δουλειάς αφορά πρώτα και κύρια τις δυνάμεις που συσπειρώνονται στην Πορεία, ωστόσο πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα σε κάθε κομματική οργάνωση για την καταγραφή νεολαιίστικου δυναμικού, προσπάθεια για την αποκατάσταση δεσμών και σύνδεσης με το δυναμικό της Πορείας.

Στον τομέα της συνδικαλιστικής μας δουλειάς έχουν γίνει βήματα αναζωογόνησης της ΕΡΓΑΣ, όπως και καλύτερης συγκρότησης του Εκπαιδευτικού Ομίλου. Τα νέα όργανά τους μετά το 6ο Συνέδριο, έχουν επεξεργαστεί μια σειρά ζητήματα και έχουν θέσει στόχο να αποσαφηνίσουν πλευρές της δράσης τους στους μαζικούς χώρους και πρέπει το επόμενο διάστημα να προγραμματίσουν ιδιαίτερα και με τη δυνατότητα αξιοποίησης των πολιτιστικών χώρων σειρά εκδηλώσεων για θέματα και προβλήματα που αφορούν το μαζικό συνδικαλιστικό και εργατικό κίνημα. Ιδιαίτερα απασχολεί η σταθερή σύνδεση με κάθε χώρο όπου αναπτύσσεται ή μπορεί να αναπτυχθεί η δράση μας, η σύνδεση και ανάπτυξη νέων επαφών με εργαζόμενους, αλλά και η παροχή των κατάλληλων εφοδίων και εξοπλισμού των νέων ιδιαίτερα συντρόφων που τώρα μπαίνουν στον εργασιακό στίβο. Ενώ πρέπει να προβληθούν πιο σταθερά οι θέσεις της ΕΡΓΑΣ και του Εκπαιδευτικού Ομίλου με την έκδοση ανακοινώσεων, καθώς και μέσα από τις στήλες του «Λαϊκού Δρόμου» και των «Αντιτετραδίων».

Κεντρική σημασία για το Μ-Λ ΚΚΕ έχει η βελτίωση της σύνταξης, του μηχανισμού έκδοσης και της διακίνησης του “ΛΑΪΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ”, όπως και η αναβάθμιση των ιστοσελίδων μας στο διαδίκτυο. Για τη βελτίωση της σύνταξης της εφημερίδας μας οφείλουμε να πάρουμε ορισμένα μέτρα για την ενίσχυση της συντακτικής επιτροπής, τη σταθεροποίηση και διεύρυνση του δικτύου τακτικών αρθρογράφων στο κέντρο και στην επαρχία, την ενεργοποίηση των μελών του κόμματος για ανταποκρίσεις και κείμενα με θέματα από τους τομείς που δρουν και παρακολουθούν, την καλύτερη οργάνωση της αρθρογραφίας (εξασφάλιση ιδεολογικών κειμένων, περισσότερα και μικρότερα κείμενα, έγκαιρη προετοιμασία και παράδοση κειμένων κ.λπ.).  

Πρέπει να αποτελέσει ξανά και ξανά θέμα συζήτησης για τις οργανώσεις μας και σημείο προσοχής για κάθε μέλος χωριστά η συστηματική παρακολούθηση, η μελέτη της εφημερίδας και η πλατύτερη διακίνησή της. Σε όλη μας τη δραστηριότητα, στις ατομικές επαφές, στο σωματείο ή στο σύλλογο, στις κινητοποιήσεις ή στη δουλειά, στη γειτονιά, είναι αναπόσπαστο κομμάτι η διάδοση και διακίνηση της εφημερίδας μας. Σχετικά με τη διανομή και τη διάδοση της εφημερίδας οι κομματικές οργανώσεις οφείλουν να την αποτυπώσουν με συγκεκριμένα στοιχεία, να την προωθήσουν και να την παρακολουθήσουν, έτσι ώστε βαδίζοντας προς την Πανελλαδική Οργανωτική Σύσκεψη να έχουμε μια συνολική εικόνα αυτής της δουλειάς και των αποτελεσμάτων της.

Τόσο η αναβάθμιση του διαδικτυακού τόπου του Μ-Λ ΚΚΕ, όσο και η δημιουργία της ιστοσελίδας του «προλόγου», έφεραν ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα στον τομέα αυτό, αλλά για να διατηρηθούν θα πρέπει να ενισχυθούν, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η καθημερινή λειτουργία τους και η καλύτερη τροφοδότησή τους με κείμενα και επίκαιρο ενημερωτικό υλικό.

Οι ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ προχώρησαν το προηγούμενο διάστημα σε μια σειρά επανεκδόσεων με καίριο περιεχόμενο, συμβάλλοντας στο τομέα της ιδεολογικής, ιστορικής και πολιτικής διαφώτισης, χωρίς να επιβαρύνουν οικονομικά την οργάνωση. Οι ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ θα πρέπει να αναζωογονηθούν αξιοποιώντας δυνατότητες εκτύπωσης βιβλίων και οργάνωσης της διάθεσής τους που επιτρέπουν να ξεπερνούμε τις δυσκολίες που δημιουργούν οι οικονομικοί περιορισμοί.

Είναι γνωστό πως από θέση αρχής το Μ-Λ ΚΚΕ στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις, στις συνδρομές των μελών, στις ενισχύσεις των φίλων του, σε κάθε εργαζόμενο που θέλει να ενισχύσει τον αγώνα μας. Παρά τις αυξανόμενες δυσκολίες, και με δεδομένες τις ανάγκες της πολιτικής πάλης και τις οικονομικές της απαιτήσεις, συνυπολογίζοντας πως πήραμε μέρος σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις μέσα στο 2019, τα μέλη του κόμματος σήκωσαν επάξια αυτό το φορτίο.

Τα οικονομικά μας επηρεάζονται από τις αυξανόμενες δυσκολίες που συνεχίζει να δημιουργεί η οικονομική κρίση. Η αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών επιβάλλει μια πιο οργανωμένη και ελεγχόμενη διαχείριση των οικονομικών μας, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και των δαπανών. Η κανονική καταβολή των συνδρομών χωρίς καθυστερήσεις, η ευρύτερη πολιτική δουλειά και η προσπάθεια να έχουμε οικονομικές ενισχύσεις από τις επιρροές, τους φίλους, τον εργασιακό και κοινωνικό μας περίγυρό, η συμβολή όλων των κομματικών οργανώσεων στην αύξηση των πωλήσεων όλων των εντύπων και των εκδόσεών μας, η αξιοποίηση μορφών πολιτικής δραστηριότητας (διοργάνωση εκδηλώσεων κ.λπ.) που φέρνουν έσοδα, η εξοικονόμηση πόρων με πιο προσεκτική διαχείριση των εξόδων μας σε συνδυασμό με τη βελτίωση της οργάνωσης, τον συστηματικό έλεγχο και την παρακολούθηση της πορείας των οικονομικών από τους οικονομικούς υπεύθυνους, είναι μέτρα στα οποία πρέπει να επιμείνουμε.

Στο επόμενο διάστημα η ΚΕ και οι κομματικές δυνάμεις, μέσα στο πλαίσιο των συνολικών πολιτικών δραστηριοτήτων τους, πρέπει να συγκεντρώσουν την προσοχή τους στα οργανωτικά ζητήματα και στην αντιμετώπισή τους, με στόχο η Πανελλαδική Οργανωτική Σύσκεψη να αποτελέσει σκαλοπάτι που θα συμβάλει συγκεκριμένα και πρακτικά στην επίλυση οργανωτικών προβλημάτων.

Από την Απόφαση της ΚΕ του Μ-Λ ΚΚΕ

Οκτώβρης 2019