Νόμο (4765/2021)για τον “Εκσυγχρονισμό του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις” ψήφισε, τις προηγούμενες μερες, στη Βουλή η κυβέρνηση. Το κύριο χαρακτηριστικό του λεγόμενου «εκσυγχρονισμού», δεν είναι άλλο από τη γενίκευση της πριμοδότησης του πλέον αναξιοκρατικού εργαλείου και χωρίς ίχνος στην πραγματικότητα κατι νέου ή εκσυγχρονιστικού: εκείνου της συνέντευξης.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θεσμοθετείται ένα σύστημα προσλήψεων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό τουλάχιστον έναν κάθε δύο έτη, που περιλαμβάνει εξέταση γνώσεων, δοκιμασία δεξιοτήτων και «εργασιακής αποτελεσματικότητας», πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες που περιλαμβάνουν “πρακτική δοκιμασία ή εξέταση ειδικών γνώ­σε­ων”, ενώ κεντρικό στοιχείο του συστήματος είναι η “ατομική συνέντευξη”. Αξιοσημείωτη είναι και η διάταξη του νομοσχεδίου οτι “ενστάσεις κατά της βαθμολογίας στην εξέταση γνώσεων, στη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας, στις πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες και στη συνέντευξη στο πλαίσιο του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού δεν επιτρέπονται”.

Η συνέντευξη, που ιδιαιτέρως γενναία πριμοδοτεί η κυβέρνηση, επιδιώκοντας να τη λανσάρει ως κάτι νέο, στην πραγματικότητα δεν είναι παρά ένας γνωστός μηχανισμός αποκλεισμού αντικειμενικά προσοντούχων υποψηφίων, που μάλιστα επεκτείνεται σχεδόν σε όλο τον δημόσιο τομέα, ενώ μέχρι σήμερα είχε να κάνει μόνο με την επιλογή στελεχών διοίκησης. Συγκεκριμένα, αφορά το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, δηλαδή στις θέσεις – κλειδιά του κρατικού μηχανισμού.
Ως προς τη βαθμολογία των υποψηφίων, ορίζονται ως συντελεστές βαρύτητας 50% για την εξέταση γνώσεων και 50% για τη δοκιμασία δεξιοτήτων, υποβαθμίζοντας έτσι τη βαρύτητα των γνώσεων έναντι των δεξιο­τήτων. Η υποβάθμιση επεκτείνεται και στα τυπικά προσόντα (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), αφού αυτά πλέον λογίζονται μόνο ως προσαύξηση, και μάλιστα με συντελεστές χαμηλής βαρύτητας, στην παραπάνω βαθμολογία που θα συγκεντρώσει ο εξεταζόμενος από τον πανελλήνιο διαγωνισμό.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας (ΟΣΕΑΔΕ), το νομοσχέδιο για το ΑΣΕΠ, εισάγει αδιαφανή και μη αντικειμενικά κριτήρια, διάτρητες διαδικασίες, συνέντευξη, υποβάθμιση των τυπικών προσόντων, απαξίωση των τίτλων σπουδών, μηδενισμό της προϋπηρεσίας κ.λπ. για τους διορισμούς στο Δημόσιο. Η κυβέρνηση, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, «νομοθετεί ένα διάτρητο σύστημα προσλήψεων, για να μπορεί να προσλάβει την “επόμενη μέρα” τα “δικά της παιδιά”. Τα κριτήρια προσλήψεων που θεσμοθετεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, με τον πανελλαδικό διαγωνισμό και τη συνέντευξη, ουσιαστικά είναι κριτήρια κόφτη και αποκλεισμού”.