Το Υπουργείο Εσωτερικών στις 23 του Νοέμβρη εξέδωσε εγκύκλιο με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (67η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)», που απευθύνεται προς τις υπηρεσίες των υπουργείων, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Υγειονομικών Περιφερειών, των Ανεξάρτητων Αρχών και την ΑΔΕΔΥ.

Με την εγκύκλιο η κυβέρνηση της ΝΔ χρησιμοποιώντας και πάλι την πανδημία ως «δικαιολογία» επιχειρεί να καταπατήσει το συνδικαλιστικό δικαίωμα της πραγματοποίησης ζωντανών γενικών συνελεύσεων από τα σωματεία των εργαζομένων.

Η εγκύκλιος δίνει εντολή οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων από δω και πέρα να πραγματοποιούνται με 2 τρόπους: είτε μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς κανένα αριθμητικό περιορισμό, είτε μέσω φυσικής παρουσίας με τη συμμετοχή έως επτά ατόμων (ανεξαρτήτως του εάν αυτά είναι εμβολιασμένα ή όχι ή εάν έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο ή όχι) και σε περίπτωση ύπαρξης και άλλων συμμετεχόντων, αυτοί να συμμετέχουν μόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η εγκύκλιος με αυτόν τον τρόπο απαγορεύει τη σύγκληση γενικών συνελεύσεων των συλλόγων, με φυσική παρουσία των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς τους, ενώ θέτει εμπόδια αυτό να γίνει ακόμα και για συνεδριάσεις ΔΣ συλλόγων που έχουν πάνω από 7 μέλη!

Πρόκειται για μια ακόμα απόπειρα να αξιοποιηθεί το «4ο κύμα πανδημίας» ως μέσο παράτασης της αδρανοποίησης των συνδικαλιστικών διαδικασιών στον δημόσιο τομέα και απονέκρωσης για όσο πιο μακρύ χρονικό διάστημα είναι δυνατό της ζωντανής, μαζικής και συλλογικής διεργασίας στους εργασιακούς χώρους, με στόχο η κυβέρνηση να μπορεί να προωθεί ανενόχλητα την αντιδραστική πολιτική της.