Σε υλοποίηση απόφασης της πρόσφατης μαζικής γενικής συνέλευσης, οι εργαζόμενοι στη ΜΟΔ Α.Ε. προχώρησαν σε στάση εργασίας, την Τρίτη 6 Μαρτίου 2019 από τις 12 μέχρι τη λήξη του ωραρίου, στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ και στις υπηρεσίες του ΕΣΠΑ. Στη συνέχεια έκαναν συγκέντρωση στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, με κύριο αίτημα την ικανοποίηση μισθολογικών αιτημάτων και την υπογραφή Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. 

Παρά το γεγονός ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου είχε ενημερωθεί από μέρες για την κινητοποίηση των εργαζομένων επέλεξε να “εξαφανιστεί”, δίνοντας ένα σαφές δείγμα των προθέσεών της.