Σε έρευνα που δημοσιοποίησε το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ καταδεικνύεται η όλο και πιο δυσχερής οικονομική κατάσταση που βιώνουν τα νοικοκυριά, με τις τιμές καθημερινά να παίρνουν την ανηφόρα και τους μισθούς να μένουν καθηλωμένοι.

Συγκεκριμένα το 60,7% των νοικοκυριών δήλωσε ότι το εισόδημά τους επαρκεί για 19 μόνο μέρες τον μήνα, ενώ για το 65% ο μισθός δεν φθάνει για να βγάλουν τον μήνα!

Από τα στοιχεία των επιχειρήσεων μέσα από την ΕΡΓΑΝΗ, του τελευταίου διμήνου του 2023, γίνεται εμφανές με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι οι μισθοί βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Τρεις στους δέκα εργαζόμενους έχουν μεικτό μισθό κάτω από 800 ευρώ, ίσο δηλαδή ή χαμηλότερο από τον κατώτατο, που είναι αυτή τη στιγμή στα 780 ευρώ. Αναφερόμαστε ουσιαστικά σε 700.712 μισθωτούς που αποτελούν το 30,9% του συνόλου των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Μάλιστα το 12,37% των εργαζομένων αμείβονται με κάτω από 500 ευρώ μεικτά.

Για να καταλάβουμε ακόμα καλύτερα το πού βρίσκονται συνολικά οι μισθοί στην Ελλάδα αξίζει να αναφέρουμε, ότι το 53,67% των εργαζόμενων αμείβονται με κάτω από 850 ευρώ καθαρά.

Τα επίσημα στοιχεία πιστοποιούν συνεχή-μεγάλη φτωχοποίηση των εργατικών οικογενειών. Η πραγματική αγοραστική δύναμη των εργατικών μισθών έχει κατεβεί κατά πολύ λόγω των τρομακτικών αυξήσεων σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης. Η πρόταση της κυβέρνησης για την αύξηση του κατώτατου μισθού προεξοφλεί ακόμα μεγαλύτερη πτώση της αγοραστικής δύναμης των εργαζόμενων.

Μπροστά στο συνεχιζόμενο τσουνάμι της ακρίβειας που έχει φέρει η κυβερνητική πολιτική, η ανάγκη για διεκδίκηση μιας ουσιαστικής αύξησης των μισθών που θα βελτιώσει την αγοραστική δύναμη των εργαζόμενων προβάλλει επιτακτική!