Δεν έχει περάσει καιρός, μόνο επτά μήνες, από τότε που η κυβέρνηση για να ενισχύσει υποτίθεται -όταν το πρώτο κύμα της πανδημίας ήταν σε εξέλιξη- τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, μηχανικούς, δικηγόρους, οικονο­μολό­γους κλπ, κατέφυγε στο φιάσκο της σεμιναριακής υποχρέωσης, η οποία και αποσύρθηκε τελικά, ενώ έμεινε στην πρόσφατη ιστορία σαν «σκόιλ ελικίκου» σκορπίζοντας άφθονη χλεύ­η στους επινοητές της.

Στη δεύτερη και πιο σκληρή έλευση της πανδημίας, η κυβέρνηση στους ίδιους ελεύθερους επαγγελματίες προχωρά δήθεν στην ενίσχυσή τους λόγω του covid-19, κάνοντας -με το συνήθη τρόπο που τη διακρίνει- σε τελευταία ανάλυση μια αλχημεία. Βαφτίζει οικονομική «ενίσχυση» τα χρήματα που οι ίδιοι οι αυτοαπασχολούμενοι έχουν καταβάλει με βάση το νόμο 3986/2011 της πρώτης μνημονιακής διακυβέρνησης στον «Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας» και αφορά δέκα ευρώ το μήνα από τους πάντες που απασχολούνται και εργάζονται αυτοτελώς.

Τα ποσά αυτά έχουν εισπραχθεί με τις εισφορές που έχουν ήδη καταβληθεί στα πρώην ταμεία των αυτοαπασχολουμένων -πχ ΟΑΕΕ κλπ- και τώρα συνεχίζεται η καταβολή τους καθότι συμπεριλαμβάνονται στον ΕΦΚΑ μη μισθωτών.

Αυτό σε απλά ελληνικά λέγεται «μνημόσυνο με ξένα κόλλυβα», εφόσον ο ειδικός αυτός λογαριασμός αφορά στην χορήγηση επιδόματος ανεργίας για ένα τρίμηνο για όσους από αυτούς έχουν μείνει αποδεδειγμένα σε καθεστώς επαγγελματικής απραξίας.

Ας έρθουμε τώρα στο καθεστώς των επιστρεπτέων προκαταβολών, που είναι σε κάθε περίπτωση μια μορφή δανεισμού από το κράτος πάνω – κάτω ευνοϊκά, σε ό,τι αφορά τους όρους και χρόνους αποπληρωμής και τα επιτόκια, πλην όμως αν συναθροιστούν με όσες υποχρεώσεις έχουν μετακυλιστεί προς το τέλος του πρώτου τετραμήνου του 2021, είναι ζητούμενο πόσοι και ποιοι θα καταφέρουν να τις εξυπηρετήσουν.
Και με δεδομένο πλέον πως θα σοβεί μια σοβαρή οικονομική κρίση που με την σειρά της θα επηρεάσει την ταμειακή δυνατότητα των μικρών και μεσαίων οικονομικών μονάδων, με τα τρέχοντα μηνιαία έξοδα εκτός από τα μειωμένα ενοίκια κατά 40%, να παραμένουν σταθερά και αμετάβλητα.

Ήδη έχουν τρέξει τρεις τον αριθμό επιστρεπτέες προκαταβολές, ενώ τώρα ολοκληρώνεται η τέταρτη, που είναι και η πιο ευνοϊκή, καθότι θα κληθούν όσοι την δικαιούνται να επιστρέψουν μόνο το 50% του ιδιό­μορφου αυτού δανείου.

Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από 850.000 επιχειρήσεις συνολικά μόνο 145.000 περίπου είναι αυτές που έτυχαν αυτών των ενισχύσεων – δανείων, ενώ σε αναστολή λειτουργίας ήταν πάνω από 205.000 επιχειρήσεις.

Την εικόνα της δυσκολίας συμπληρώνει ο νέος πτωχευτικός κώδικας που είναι νόμος πλέον του κράτους, που για όσους συμβαίνει να έχουν βάλει το σπίτι τους ως εγγύηση και υποθήκη προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από τις τράπεζες, θα κινδυνεύσουν άμεσα να χάσουν την περιουσία τους εφόσον θα κριθούν με συνοπτικές διαδικασίες -όπως ξέρουν οι τράπεζες και τα Funds- πτωχευμένοι.