Συνεχίστηκαν, την Τρίτη 5/3/19, οι συζητήσεις ανάμεσα στο Σωματείο Εργαζόμενων ΛΑΡΚΟ και τη διοίκηση της εταιρείας για σύναψη Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. Η διαβούλευση δεν απέδωσε καρπούς, καθώς δεν έγιναν δεκτές οι προτάσεις των εργαζομένων. Μετά από αυτή την εξέλιξη το σωματείο κάλεσε τους εργαζόμενους σε γενική συνέλευση, την Πέμπτη 7/3/19 για ενημέρωση σχετικά με τις θέσεις της εταιρείας, και για να αποφασίσουν για τη στάση τους στην επόμενη συνάντηση.