Στις 7/3/2019 η γενική συνέλευση των εργαζομένων στο εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου στην προκήρυξη τεσσάρων 24ωρων απεργιών, στο πλαίσιο των πιέσεων προς την εταιρεία για τη σύναψη επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Στη συνεδρίασή του το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου στις 18/3/2019 αποφάσισε την προκήρυξη 24ωρης απεργίας στις 26/3/2019.

Στις διαπραγματεύσεις του σωματείου με την εταιρεία από πλευράς των εργαζομένων τίθενται επιπλέον θέματα όπως η μη χορήγηση γάλακτος, η ενημέρωση σχετικά με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, η οριστική κατάργηση των εργολαβιών και η πρόσληψη των εργαζομένων σε αυτές από την ίδια τη ΛΑΡΚΟ, αλλά και οι συνθήκες μέσα στο εργοστάσιο και θέματα ασφάλειας των εργαζομένων. Τέλος, στην ανακοίνωσή του το σωματείο απαιτεί από τη ΛΑΡΚΟ τη διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι δεν θα μείνουν απλήρωτοι, καθώς και να σταματήσει η τρομοκρατία των εργαζομένων.