Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020, προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΥ και των Διοικήσεων Ομοσπονδιών του Δημοσίου στο Υπουργείο Εργασίας, ενάντια στην δήθεν αναμόρφωση του καθεστώτος για τα Βαριά και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα και του σχετικού επιδόματος που χορηγείται σε δημοσίους υπαλλήλους που εργάζονται σε βαριές και ανθυγιεινές συνθήκες.

Κατά τη συγκέντρωση ζητήθηκε να γίνει συνάντηση αντιπροσωπίας της ΑΔΕΔΥ με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας. Το αίτημα δεν έγινε δεκτό, αντί αυτού προτάθηκε η συνάντηση της ΑΔΕΔΥ με υπηρεσιακό στέλεχος του Υπουργείου, επιπέδου Γενικού Δ/ντή, το οποίο συμμετέχει στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, ως απλό μέλος.
Στη συνέχεια αντιπροσωπεία της ΑΔΕΔΥ συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας και Ένταξης στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας, κ. Αγραπιδά, στον οποίο διαμαρτυρήθηκε έντονα για τη μη εκπροσώπηση της ΑΔΕΔΥ στην Επιτροπή για τα ΒΑΕ. Η αντιπροσωπεία της ΑΔΕΔΥ του ζήτησε να μεταφέρει στον Υπουργό το αίτημα για άμεση ανασυγκρότηση της Επιτροπής, προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτήν και εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ

Σε αυτή τη φάση (σύμφωνα με την ενημέρωση του κ. Αγραπιδά), η Επιτροπή εξετάζει κατά προτεραιότητα το αίτημα για εισαγωγή στα ΒΑΕ υγειονομικών υπαλλήλων και ιατρών και για το λόγο αυτό έχει κληθεί σε ακρόαση η ΠΟΕΔΗΝ (μετά από σχετικό αίτημα της). Ανακοίνωσε, επίσης, ότι αντικείμενο της επόμενης συνεδρίασης της Επιτροπής είναι ΜΟΝΟ η ένταξη των υγειονομικών και των γιατρών στα ΒΑΕ.
Ο Γενικός Διευθυντής δεσμεύτηκε ότι ΘΑ μεταφέρει το αίτημα της ΑΔΕΔΥ στον Υπουργό και ταυτόχρονα ανακοίνωσε ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής για τα ΒΑΕ είναι διατεθειμένος, σε κάποια από τις επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής, να καλέσει σε ακρόαση, εκπροσώπηση της ΑΔΕΔΥ, προκειμένου να εκτεθούν οι απόψεις της.

Ύστερα από τα όλα τα παραπάνω, η ΑΔΕΔΥ αποφάσισε τη συνέχιση των κινητοποιήσεων. Μετά από συνεννόηση με τις Ομοσπονδίες που έδωσαν το «παρών» στη συγκέντρωση στις 02/09/2020, προγραμματίστηκε η επόμενη κινητοποίηση να γίνει την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, στο Υπουργείο Εργασίας, στην οποία θα κληθούν να λάβουν μέρος όλοι οι εργαζόμενοι που τους αφορούν τα ΒΑΕ, με αιτήματα :
•Άμεση ρύθμιση, με οριστικό τρόπο, ΤΩΡΑ, για την απρόσκοπτη καταβολή του Ανθυγιεινού Επιδόματος.
•Καμία περικοπή και υποβάθμιση στο ανθυγιεινό επίδομα, έτσι όπως χορηγείται σήμερα.
•Επέκταση του ανθυγιεινού και σε άλλες κατηγορίες και ειδικότητες που το δικαιούνται και έχουν εξαιρεθεί.
•Επέκταση στους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου, όπως και στους μόνιμους δικαιούχους.
•Αναβάθμιση κατηγοριών από κατώτερη σε ανώτερη αιτιολογημένα, με αντίστοιχη αύξηση του ανθυγιεινού επιδόματος και επέκταση του θεσμού των ΒΑΕ στους εργαζόμενους του Δημοσίου.
•Πλήρη κάλυψη των εργασιακών χώρων του ελληνικού δημοσίου με τους απαραίτητους γιατρούς εργασίας και εθνικούς υπεύθυνους ασφαλείας, καθώς και τη λήψη όλων των μέτρων που απαιτούνται για την ασφάλεια των εργαζομένων. Επέκταση της αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας στο Δημόσιο τομέα.