ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΡΕΠΟ

Και φκιάστε το κιβούρι μου, φαρδύ, πλατύ να γένει,να στέκω ορθός να πολεμώ, και δίπλα να γεμίζω. Το τάλαντο, η μνα και η δραχμή (αρχαιότητα), το σόλδιο (Βυζάντιο), ο παράς και το γρόσι (τουρκοκρατία), ο φοίνικας (1828), η δραχμή (1833), το ευρώ (2002), το ρεπό (2021). Αυτά είναι τα σημαντικότερα νομίσματα που επικράτησαν στον ελλαδικό … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΡΕΠΟ.