Σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης που κατατέθηκε για διαβούλευση μέχρι την 20ή /10 στο άρθρο 35 με τίτλο “Διαχείριση περιουσίας ΜΤΠΥ”, αναφέρεται:

“1. Η διαχείριση και αξιοποίηση μέρους ή του συνόλου των χρηματοοικονομικών προϊόντων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), καθώς και η σύνταξη σχετικών προτάσεων και μελετών, μπορούν να ανατεθούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ., στην ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 12 του ν. 2768/1999 (Α΄ 273) με την επωνυμία «Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης – Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών».

Η διαχείριση και αξιοποίηση μέρους ή του συνόλου της ακίνητης περιουσίας του Μ.Τ.Π.Υ., καθώς και η σύνταξη σχετικών προτάσεων και μελετών μπορούν να ανατεθούν, με απόφαση του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ., στην ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 10 του ν. 4892/2022 (Α΄ 28) με την επωνυμία «Εταιρεία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) Μονοπρόσωπη Α.Ε..”.

Στην πραγματικότητα με το άρθρο αυτό η κυβέρνηση σκοπεύει να αλώσει και να ιδιωτικοποιήσει και το ΜΤΠΥ και να ξεπουλήσει τα περιουσιακά στοιχεία του ταμείου όπως έκανε και με άλλες δομές του δημοσίου που αφορούν το συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό σύστημα της χώρας.

Για να γνωρίζει κάποιος την ιστορία του ταμείου αυτού πρέπει να αναφέρουμε ότι το ΜΤΠΥ είναι ένα ταμείο που παρέχει μέρισμα στους συνταξιούχους του δημοσίου, που προέρχεται απ’ τις εισφορές των εργαζομένων στο δημόσιο με καμία συμμετοχή του κράτους στα έσοδά του!

Παρ’ όλα αυτά απ’ την εποχή των μνημονίων οι διαδοχικές κυβερνήσεις επιχειρούν να βάλουν χέρι στην κινητή και ακίνητη περιουσία του ταμείου, με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί το μέρισμα των συνταξιούχων κατά 66% περίπου στα χρόνια αυτά. Επίσης με τη ρήτρα του λεγόμενου μηδενικού ελλείμματος και με δεδομένο το γεγονός ότι η κυβέρνηση προωθεί με κάθε τρόπο την ιδιωτικοποίηση του συνταξιοδοτικού και ασφαλιστικού συστήματος, με τις κινήσεις που σήμερα κάνει προσπαθεί να παραδώσει σε ιδιώτες “επενδυτές” και τα αποθεματικά του ΜΤΠΥ, παρά το γεγονός ότι αυτά έχουν δημιουργηθεί μόνο από τις εισφορές των δημόσιων υπαλλήλων και το ίδιο το κράτος δεν έχει συμμετοχή στις παροχές προς στους ασφαλισμένους.

Για να προχωρήσει στα σχέδιά της αυτά η κυβέρνηση προχωράει σε ριζικές αλλαγές στη διοίκηση του ταμείου, δίνοντας στο νέο διευρυμένο συμβούλιο αρμοδιότητες για να «αξιοποιήσει»-ξεπουλήσει την κινητή και ακίνητη περιουσία του.

Τα σχέδια αυτά της κυβέρνησης έχουν προκαλέσει σάλο πρώτα απ’ όλα στους εργαζόμενους στο ταμείο οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι σε λίγα χρόνια το ταμείο θα έχει κλείσει και αυτοί θα βρεθούν στον δρόμο. Το ίδιο ισχύει και για τους συνταξιούχους που έχουν ήδη νοιώσει τις περικοπές στο μέρισμα κατά τα 2/3.

Την Τετάρτη 12/10, το σωματείο των εργαζομένων στο ΜΤΠΥ έκανε γενική συνέλευση στην οποία κάλεσε για ενημέρωση και εκπροσώπους των εργαζομένων (ΑΔΕΔΥ), όσο και εκπροσώπους των συνταξιουχικών οργανώσεων του δημοσίου. Απ’ τις τοποθετήσεις όλων των συμμετασχόντων αναδείχθηκε η ανάγκη να αποσυρθεί άμεσα αυτή η πρόταση νόμου, ομόφωνα. Για την ενημέρωση ο εκπρόσωπος της ΠΟΠΣ στο ταμείο είναι στέλεχος της κυβερνητικής παράταξης.

Στη συνέλευση συμμετείχε και το ΔΣ της ΠΕΣΕΚ και ο πρόεδρος στη τοποθέτησή του κατάγγειλε τα κυβερνητικά σχέδια, υπενθύμισε όμως και την απαράδεκτη στάση των εκπροσώπων της ΑΔΕΔΥ και των συνταξιούχων που είχαν ψηφίσει πιο παλιά τόσο τις περικοπές όσο και τα σχέδια, που ήταν ορατά για όποιον ήθελε να έχει ανοιχτά τα μάτια του, των κυβερνήσεων στα προηγούμενα χρόνια.